Nationell akademisk infrastruktur för superdatorer i Sverige (NAISS)

NAISS, Nationell Akademisk Infrastruktur för Superdatorer i Sverige, tillhandahåller storskaliga beräkningsresurser, lagring samt datatjänster för akademiska användare.

NAISS är den största och mest nyttjade forskningsinfrastrukturen i Sverige. Under 2023 betjänade vi drygt 7 600 användare vid fler än 30 universitet och forskningsinstitut. Vi erbjuder en kvalificerad och decentraliserad support genom en filialstruktur i samarbete med flera svenska universitet.

Vi är just nu inne i en intensiv process där vi upphandlar en helt ny kraftfull superdator, Arrhenius, som ska installeras på Campus Valla och tas i drift 2025. Det är en stor investering som påtagligt kommer att stärka Sveriges superdatorkapacitet och även göra oss till fullvärdig medlem av EuroHPC, ett gemensamt initiativ mellan europeiska länder och privata partners för att göra Europa världsledande inom superdatorer.

NAISS är en centrumbildning med Linköpings universitet som värd. Vi finansieras huvudsakligen av Vetenskapsrådet, men även av våra elva partneruniversitet. Budgeten för 2023 var 150 miljoner kronor.

Ledning

Nyheter

Mer information om NAISS