Bibliotekarie med kunskap om e-böcker

Jag arbetar med samordning av inköp, tillgängliggörande, support och utvärdering av elektroniska media (e-tidskrifter, e-böcker och databaser).

Jag ingår även i Team Förvärv som ansvarar för bibliotekets tryckta boksamling. Team Förvärv hanterar bland annat kurslitteratur, tar hand om inköpsförslag, gör urval av litteratur, samt utför annat arbete med boksamlingen, till exempel gallring.