Universitetsbiblioteket (UB)

Biblioteket är Linköpings universitets viktigaste gemensamma resurs för informationsförsörjning.

Vi tillhandahåller vetenskaplig litteratur och sökverktyg, genomför undervisning och arbetar med publiceringsfrågor. Biblioteket finns på universitetets samtliga campus och erbjuder även ett stort och varierat utbud av elektroniska resurser. Våra tjänster är främst anpassade efter behoven vid LiU men våra bibliotek är också öppna för allmänheten.

Några siffror

Utvald statistik för Linköpings universitetsbibliotek för 2021.

423 003

Antal e-böcker i samlingarna.

20 753

Antal e-tidskrifter tillgängliga via biblioteket.

10 049

Antal deltagare i bibliotekets undervisning.

Utvald statistik för Linköpings universitetsbibliotek för 2021.

423 003

Antal e-böcker i samlingarna.

20 753

Antal e-tidskrifter tillgängliga via biblioteket.

10 049

Antal deltagare i bibliotekets undervisning.

Biblioteksledning

Campusbibliotek och avdelningar