Universitetsbiblioteket (UB)

Biblioteket är Linköpings universitets viktigaste gemensamma resurs för informationsförsörjning.

Vi tillhandahåller vetenskaplig litteratur och sökresurser, genomför undervisning och arbetar med publiceringsfrågor. Biblioteket finns på universitetets samtliga campus och erbjuder även ett stort och varierat utbud av elektroniska resurser. Våra tjänster är främst anpassade efter behoven vid LiU men våra bibliotek är också öppna för allmänheten.

Några siffrorVisa/dölj innehåll

Utvald statistik för Linköpings universitetsbibliotek för 2020.

383 083 lån

Antal lån av tryckta böcker.

685 974 böcker

Antal tryckta böcker i samlingarna.

19 484 tidskrifter

Antal e-tidskrifter tillgängliga via biblioteket.

Utvald statistik för Linköpings universitetsbibliotek för 2020.

383 083 lån

Antal lån av tryckta böcker.

685 974 böcker

Antal tryckta böcker i samlingarna.

19 484 tidskrifter

Antal e-tidskrifter tillgängliga via biblioteket.

151 databaser

Antal databaser tillgängliga via biblioteket.

9500 studenter

Antal studenter som deltagit i bibliotekets undervisning.

246 tillfällen

Antal handledningstillfällen med en bibliotekarie bokade av studenter.

151 databaser

Antal databaser tillgängliga via biblioteket.

9500 studenter

Antal studenter som deltagit i bibliotekets undervisning.

246 tillfällen

Antal handledningstillfällen med en bibliotekarie bokade av studenter.

BiblioteksledningVisa/dölj innehåll

Campusbibliotek och avdelningarVisa/dölj innehåll