Universitetsbiblioteket (UB)

Biblioteket är Linköpings universitets viktigaste gemensamma resurs för informationsförsörjning.

Vi tillhandahåller vetenskaplig litteratur och sökverktyg, genomför undervisning och arbetar med publiceringsfrågor. Biblioteket finns på universitetets samtliga campus och erbjuder även ett stort och varierat utbud av elektroniska resurser. Våra tjänster är främst anpassade efter behoven vid LiU men våra bibliotek är också öppna för allmänheten.

Sök, låna och kontakta

Några siffror

Utvald statistik för Linköpings universitetsbibliotek för 2022.

800

Antal tryckta tidskrifter.

21 180

Antal e-tidskrifter tillgängliga via biblioteket.

13 146

Antal deltagare i bibliotekets undervisning.

Biblioteksledning

Avdelningar

Låneregler och policydokument