Universitetsbiblioteket (UB)

Biblioteket är Linköpings universitets viktigaste gemensamma resurs för informationsförsörjning.

Vi tillhandahåller vetenskaplig litteratur och sökresurser, genomför undervisning och arbetar med publiceringsfrågor. Biblioteket finns på universitetets samtliga campus och erbjuder även ett stort och varierat utbud av elektroniska resurser. Våra tjänster är främst anpassade efter behoven vid LiU men våra bibliotek är också öppna för allmänheten.

BiblioteksledningVisa/dölj innehåll

Campusbibliotek och avdelningarVisa/dölj innehåll