Avdelningen för medieförsörjning (MF)

Tillgång till vetenskaplig information är central för all forskning och undervisning inom högre utbildning. MF införskaffar och tillgängliggör sådana informationsresurser utifrån behoven vid LiU samt i dialog med våra användare.

Avdelningen ansvarar för bibliotekets inköp av media samt hanterar abonnemang för databaser och andra e-resurser. Även fjärrlån, bibliotekets bokvård och tilldelningen av LiU-publikationers ISBN är verksamheter som återfinns inom avdelningen.

Linköpings universitetsbibliotek är som ett av sju bibliotek i Sverige mottagare av så kallade pliktleveranser (tryckt material som är avsett att spridas i Sverige). MF sköter mottagning, registrering och hantering av materialet.

Verksamheter kopplade till avdelningen

Personal