Presentation

I arbetet som forskningskoordinator bistår jag med att hitta och informera om aktuella utlysningar av forskningsmedel samt är delaktig i det praktiska utförandet av ansökningarna. Jag är också ett stöd for verksamheten vid budgetprocessen samt ekonomisk rapportering. 

Jag har en magisterexamen i biologi, en medicine doktorsexamen i farmakologi och en kandidatexamen i företagsekonomi från Linköpings universitet. Jag har jobbat på Forskningsfinansieringsenheten/Grants Office sedan september 2022. 


Publikationer

2021

2020

2019

2016

Medarbetare Forskningsfinansieringsenheten

Organisation