Universitetsförvaltningen (UF)

Ett professionellt och ändamålsenligt verksamhetsstöd är en förutsättning för att Linköpings universitet ska nå sina mål. Universitetsförvaltningen ger stöd i universitetets huvudprocesser utbildning, forskning och samverkan.

Genom samverkan, effektivitet och tillgänglighet erbjuder vi expertstöd och service till universitetets verksamhet inom ekonomi, fastigheter, HR, internationell samverkan, IT, studieadministration, kommunikation och juridik. I vårt uppdrag ingår att ge stöd och service till studenter i form av studieadministration, vägledning och information före, under och efter studietiden. Universitetsförvaltningen erbjuder också kvalificerade servicetjänster till både studenter och anställda.

I vårt uppdrag ingår att övergripande planera för och följa upp universitetets verksamhet, implementera universitetets strategi och att utveckla, förnya och förvalta stödprocesser och administrativa system.

Avdelningar inom universitetsförvaltningen

Fastighetsavdelningen (FA)

Linköpings universitet vill erbjuda attraktiva, stödjande och nyskapande lokaler och fastighetsförvaltningen ser till att vår lokalförsörjning och campusutveckling är konkurrenskraftig, kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad.

Forskningsstödsavdelningen (FOSA)

Avdelningen erbjuder stöd i forskningsfinansieringsprocesser och genomförande av större forskningssatsningar samt analys och omvärldsbevakning av forskning och forskningsfinansieringsfrågor.

Studenthuset, Campus Valla.

HR-avdelningen (HRA)

Verkar för att LiU ska vara en attraktiv arbetsgivare, för oss som arbetar här och för dig som ännu inte har påbörjat en anställning. Vi ansvarar för att LiU har den kompetens som behövs för att universitetet ska nå uppsatta verksamhetsmål.

Internationaliserings- och samverkansavdelningen (ISA)

Internationaliserings- och samverkansavdelningen (ISA) är ett stöd för fakulteterna och institutionerna i deras arbete med internationalisering, uppdragsutbildning och samverkan.

En nästintill ihopvikt bärbar dator med upplyst skärm och tangentbord.

Digitaliseringsavdelningen (DIGIT)

En väl fungerande IT-miljö är en del av alla våra medarbetares och studenters vardag och det är en funktion som vår avdelning tillhandahåller, utvecklar och förvaltar.

Vinter dag. En canvas på ett hus vägg som välkomnad dig till Liu.

Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM)

För att synas internationellt som en plats där människor och idéer möts och utvecklas krävs tydlig kommunikation. KOM:s uppdrag är att synliggöra LiU för att attrahera fler studenter, sprida kunskap och skapa stolthet och långsiktiga relationer.

Planerings- och ekonomiavdelningen (PEA)

Planerings- och ekonomiavdelningen samordnar och utvecklar universitetets övergripande ekonomiska planering. De säkerställer långsiktighet och kontinuitet i den finansiella och ekonomiska verksamheten och ansvarar för årsredovisningen.

Rättsavdelningen (RA)

Rättsavdelningen arbetar med frågor som på ett extra tydligt sätt kan sägas vara lag- och avtalsstyrda för att säkerställa en effektiv och rättssäker drift inom utbildning, forskning, samverkan och administration.

LiU:s studentexpedition

Studentavdelningen (SA)

För att studenter ska få en effektiv och bra studietid arbetar Studentavdelningen med att samordna och utveckla effektiva och kvalitetssäkrade studieadministrativa processer. Stödet ska upplevas enkelt och smidigt samt vara effektivt och rättssäkert.

Medarbetare inom universitetsförvaltningen

Ledning

Information om Linköpings universitet