Universitetsförvaltningen (UF)

Ett professionellt och ändamålsenligt verksamhetsstöd är en förutsättning för att Linköpings universitet  ska nå sina mål. Universitetsförvaltningen (UF) ger stöd i universitetets huvudprocesser utbildning, forskning och samverkan.

Genom samverkan, effektivitet och tillgänglighet erbjuder vi expertstöd och service till universitetets verksamhet inom ekonomi, fastigheter, HR, internationellt samarbete, IT, studieadministration, kommunikation och juridik. I vårt uppdrag ingår att ge stöd och service till studenter i form av studieadministration, vägledning och information före, under och efter studietiden. UF erbjuder också kvalificerade servicetjänster till både studenter och anställda.

I vårt uppdrag ingår att övergripande planera för och följa upp universitetets verksamhet, implementera universitetets strategi och att utveckla, förnya och förvalta stödprocesser och administrativa system.

Universitetsförvaltningen är indelad i åtta avdelningar och ett kansli. Ledningsgruppen består av universitetsdirektören, administrativa chefen och cheferna för de åtta avdelningarna. Universitetsdirektören, Kent Waltersson, är formell chef för Universitetsförvaltningen, det vill säga förvaltningschef. Administrativa direktören, Ann Holmlid, är ställföreträdande förvaltningschef för UF.

Universitetsförvaltningens ledningsgrupp

Information om USB

Avdelningar

Medarbetare på UF

Information om Linköpings universitet