Universitetsförvaltningen (UF)

Ett professionellt och ändamålsenligt verksamhetsstöd är en förutsättning för att Linköpings universitet ska nå sina mål. Universitetsförvaltningen ger stöd i universitetets huvudprocesser utbildning, forskning och samverkan.

Genom samverkan, effektivitet och tillgänglighet erbjuder vi expertstöd och service till universitetets verksamhet inom ekonomi, fastigheter, HR, internationell samverkan, IT, studieadministration, kommunikation och juridik. I vårt uppdrag ingår att ge stöd och service till studenter i form av studieadministration, vägledning och information före, under och efter studietiden. Universitetsförvaltningen erbjuder också kvalificerade servicetjänster till både studenter och anställda.

I vårt uppdrag ingår att övergripande planera för och följa upp universitetets verksamhet, implementera universitetets strategi och att utveckla, förnya och förvalta stödprocesser och administrativa system.

Universitetsförvaltningens ledningsgrupp

Avdelningar inom universitetsförvaltningen

Medarbetare på UF

Information om Linköpings universitet