Universitetsförvaltningen (UF)

Ett professionellt och ändamålsenligt verksamhetsstöd är en förutsättning för att Linköpings universitet ska nå sina mål. Universitetsförvaltningen ger stöd i universitetets huvudprocesser utbildning, forskning och samverkan.

Genom samverkan, effektivitet och tillgänglighet erbjuder vi expertstöd och service till universitetets verksamhet inom ekonomi, fastigheter, HR, internationell samverkan, IT, studieadministration, kommunikation och juridik. I vårt uppdrag ingår att ge stöd och service till studenter i form av studieadministration, vägledning och information före, under och efter studietiden. Universitetsförvaltningen erbjuder också kvalificerade servicetjänster till både studenter och anställda.

I vårt uppdrag ingår att övergripande planera för och följa upp universitetets verksamhet, implementera universitetets strategi och att utveckla, förnya och förvalta stödprocesser och administrativa system.

Universitetsförvaltningens ledningsgrupp Visa/dölj innehåll

Avdelningar inom universitetsförvaltningen Visa/dölj innehåll

Medarbetare på UF Visa/dölj innehåll

Information om Linköpings universitet Visa/dölj innehåll