Britt-Marie Alfredsson

Administratör

Arbetsuppgifter

Administrativt stöd till doktorander och handledare.

Administration av IBLs forskarutbildningskurser.

Guidning och praktisk hjälp till doktorand och handledare i samband med seminarier och disputationer.

Sekreterare i IBLs forskarutbildningsnämnd.