Avdelningen för verksamhetsstöd (VS)

För att forskare och lärare ska kunna fokusera på sitt arbete behövs olika former av administration. Inom avdelningen för verksamhetsstöd är vi idag cirka 30 medarbetare som arbetar med så olika områden som ekonomi, personal/HR och utbildningsadministration. Vi stödjer verksamheten på både avdelningsnivå och central nivå.  

Kontakt

Medarbetare