Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

Att erövra kunskaper om, och förståelse för, mänskligt beteende och förutsättningar för lärande utgör grunden för ett hållbart samhälle.

Institutionen för beteendevetenskap och lärande rymmer flera forskningsmiljöer som både disciplinärt och i tvärvetenskaplig samverkan bidrar med kunskaper inom samhällsområden som arbete och arbetsliv, psykisk hälsa, funktionsnedsättningar hos barn och vuxna, skola och ett livslångt lärande. Vi utbildar studenter och forskare som står väl rustade att möta framtida utmaningar i samhälle och arbetsliv.  

Forskning

En grupp med barn tittar på naturen tillsammans med sin lärare.

Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD)

FontD är ett nätverkssamarbete mellan 11 lärosäten (2020) med Linköpings universitet som värduniversitet. I FontD ingår de lokala didaktiska forskningsmiljöerna vid de medverkande universiteten och högskolorna.

Nordiskt symposium för serier och normkritiska perspektiv.

Nordiskt symposium för serier och normkritiska perspektiv

Årets symposium äger rum 18-19 juni 2024 i Norrköping. Syftet med symposiet är att utforska användningen av serier som ett verktyg och material för att främja normkritiska diskussioner.

Fåglar som flyger i en formation över himlen.

Internationellt nätverk för välbefinnande

Vår forskning omfattar hela fältet om vetenskapen om välbefinnande inom olika populationer för att främja hälsa och minska stress inför 2000-talets utmaningar.

Forskarutbildning

Såpbubblor / Bubble blower

Forskarutbildning i pedagogiskt arbete

Forskarutbildningen i pedagogiskt arbete är inriktad mot forskning i och om förskola, skola och lärarutbildning. Avhandlingsprojekten har relevans för skola och lärarutbildning och doktoranderna får möjlighet att undervisa.

uppslagen text, glasögon

Forskarutbildning i sociologi med inriktning mot arbete och arbetsliv

Forskarutbildningen i sociologi har en inriktning mot arbete och arbetsliv. Som forskarstuderande får du därmed stora möjligheter att fördjupa dig i ett ständigt aktuellt område med stor påverkan på människors vardag.

Studenter samtalar, några sitter, några står, en i rullstol

Forskarutbildning i funktionsnedsättning och samhälle

Utbildningen består av forskarstuderande med varierande bakgrund, vilket är en förutsättning för att frågeställningar ska kunna behandlas från olika perspektiv.

Nyheter

Seriestrips.

Bilden och berättelsen

En utställning som visar en samling av forskningsprojekt som handlar om populärkultur i olika lärandemiljöer, från lågstadiet till gymnasiet, både skola och fritidshem. Den kan ses i Studenthuset på Campus Valla med start den 3 maj 2024.

Kvinna i trappa.

Den otekniska flickan är en myt

Flickor i årskurs 3 är fulla av självförtroende och intresse för teknik. Ett par år senare har de tappat allt. I sin doktorsavhandling vid Linköpings universitet undersöker Ulrika Sultan orsakerna.

Hon blir ny hedersdoktor: ”Otroligt att få en sådan utmärkelse”

Seetha Murty har i hela sitt yrkesliv arbetat för barn och ungas lärande. Nu blir hon filosofie hedersdoktor vid LiU.– Det är helt otroligt! När du lägger ner ditt hjärta i något och får en sådan utmärkelse, då känns det väldigt bra, säger hon.

Det händer på Linköpings universitet

Avdelningar

Kvinna lyssnar och försöker höra

Avdelningen för funktionsnedsättning och samhälle (FUSA)

Vi forskar kring olika funktionshinder, där vi bland annat mäter och jämför påverkan och grad av funktionsnedsättning. Fokus ligger på kognition och kommunikation.

Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap (LEN)

Avdelningens uppdrag är att bedriva utbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området samt utbildning inom språklig kommunikation.

Avdelningen för pedagogik och didaktik (PEDI)

Vid avdelningen fokuseras lärares arbete och elevers lärande, både vad gäller grund- och avancerad utbildning, forskarutbildning och forskning.

Personer samtalar i industrimiljö

Avdelningen för pedagogik och sociologi (APS)

Ett hållbart arbete och arbetsliv är fokus för avdelningen med forskning och utbildning inom både pedagogik och sociologi. Avdelningens medarbetare forskar och undervisar bland annat om lärande, ledarskap, jämställdhet, hälsa och arbetsförhållanden.

människor som samtalar runt ett bord

Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande (PVL)

Vid avdelningen finns bland annat Sveriges enda utbildning till folkhögskollärare och en av världens största vuxenpedagogiska forskningsmiljöer. Vuxnas lärande i vuxenutbildning och folkbildning såväl som yrkesutbildning är i fokus vid avdelningen.

Avdelningen för psykologi (PSY)

Vid Avdelningen för psykologi finns spännande forskning kring många olika delar av ämnet psykologi. Vi utbildar också psykologer och psykoterapeuter för att de ska

Kontakta oss

Institutionsledning

Medarbetare vid IBL

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
581 83 Linköping

Besöksadress

IBL:s kansli
Hus I och hus D
Campus Valla

Institutionsstyrelse vid IBL