Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

Att erövra kunskaper om, och förståelse för, mänskligt beteende och förutsättningar för lärande utgör grunden för ett hållbart samhälle.

Institutionen för beteendevetenskap och lärande rymmer flera forskningsmiljöer som både disciplinärt och i tvärvetenskaplig samverkan bidrar med kunskaper inom samhällsområden som arbete och arbetsliv, psykisk hälsa, funktionsnedsättningar hos barn och vuxna, skola och ett livslångt lärande. Vi utbildar studenter och forskare som står väl rustade att möta framtida utmaningar i samhälle och arbetsliv.  

Forskning
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Avdelningar
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Institutionsledning

Gisela Eckert är prefekt och Stefan Samuelsson och Fredrik Jeppsson proprefekter för IBL. Administrativ chef är Anette Larsson.

Medarbetare vid IBL

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
581 83 Linköping

Besöksadress

IBL:s kansli
Hus I och hus D
Campus Valla

Institutionsstyrelse vid IBL
Visa/dölj innehåll