Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

Att erövra kunskaper om, och förståelse för, mänskligt beteende och förutsättningar för lärande utgör grunden för ett hållbart samhälle.

Institutionen för beteendevetenskap och lärande rymmer flera forskningsmiljöer som både disciplinärt och i tvärvetenskaplig samverkan bidrar med kunskaper inom samhällsområden som arbete och arbetsliv, psykisk hälsa, funktionsnedsättningar hos barn och vuxna, skola och ett livslångt lärande. Vi utbildar studenter och forskare som står väl rustade att möta framtida utmaningar i samhälle och arbetsliv.  

Forskning

Tre barn äter lunch på förskola.

Förskolemåltider

Det  finns mycket prat om den pedagogiska måltiden men vad händer egentligen när barn och deras lärare äter tillsammans? Detta projekt undersöker hur multimodala resurser underhåller och stödjer ätbeteendet och social interaktion inom förskolan.

En person som kastar överbliven pasta i papperskorgen.

Smaka lite först: Kommunikativa strategier för minskat matsvinn i förskolans måltider

Att minska "tallrikssvinnet" under förskoleluncher är en hårfin balans mellan matpreferenser, mättnad och våga smaka på ny mat. I detta innovativa projekt undersöker vi vilka kommunikationsstrategier som kan bidra till att minska matsvinnet.

AI och exploranaition

Tillsammans med yrkesverksamma lärare utvecklar vi genom co-design en prototyp för en applikation som genom interaktiv visualisering erbjuder undersökande och förklaringar - exploranation - av vad AI-literacitet kan innebära i pedagogiska sammanhang.

Forskarutbildning

Såpbubblor / Bubble blower

Forskarutbildning i pedagogiskt arbete

Forskarutbildningen i pedagogiskt arbete är inriktad mot forskning i och om förskola, skola och lärarutbildning. Avhandlingsprojekten har relevans för skola och lärarutbildning och doktoranderna får möjlighet att undervisa.

uppslagen text, glasögon

Forskarutbildning i sociologi med inriktning mot arbete och arbetsliv

Forskarutbildningen i sociologi har en inriktning mot arbete och arbetsliv. Som forskarstuderande får du därmed stora möjligheter att fördjupa dig i ett ständigt aktuellt område med stor påverkan på människors vardag.

Studenter samtalar, några sitter, några står, en i rullstol

Forskarutbildning i funktionsnedsättning och samhälle

Utbildningen består av forskarstuderande med varierande bakgrund, vilket är en förutsättning för att frågeställningar ska kunna behandlas från olika perspektiv.

Nyheter

Martina Nordqvist visar en ny lärobok för undersköterskor.

Ny lärobok for blivande undersköterskor

En helt ny sorts lärobok för blivande undersköterskor som vill bidra till djupare insikter om deras framtida yrke. Med bilder och berättelser från verkligheten vill boken bidra till diskussioner och reflektioner.

Alma Memišević.

Fritidshemmen effektiviserar barnens fritid

Fritidshemmet är inte längre mest en plats för lek och samvaro för barnen. Istället präglas det av nyttotänkande, där personalen försöker nå mätbara mål och barnens egna intressen får mindre betydelse. Det visar en ny doktorsavhandling från LiU.

Linköpings universitet skylt.

Två nya Wallenberg Scholars vid LiU

Forskarna Feng Gao och Daniel Västfjäll vid Linköpings universitet har utsetts till nya Wallenberg Scholars. Dessutom får ytterligare sex LiU-forskare förlängda perioder. Varje forskare får mellan 18 och 20 miljoner kronor i fem år.

Det händer på Linköpings universitet

Avdelningar

Kvinna lyssnar och försöker höra

Avdelningen för funktionsnedsättning och samhälle (FUSA)

Vi forskar kring olika funktionshinder, där vi bland annat mäter och jämför påverkan och grad av funktionsnedsättning. Fokus ligger på kognition och kommunikation.

Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap (LEN)

Avdelningens uppdrag är att bedriva utbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området samt utbildning inom språklig kommunikation.

Avdelningen för pedagogik och didaktik (PEDI)

Vid avdelningen fokuseras lärares arbete och elevers lärande, både vad gäller grund- och avancerad utbildning, forskarutbildning och forskning.

Personer samtalar i industrimiljö

Avdelningen för pedagogik och sociologi (APS)

Ett hållbart arbete och arbetsliv är fokus för avdelningen med forskning och utbildning inom både pedagogik och sociologi. Avdelningens medarbetare forskar och undervisar bland annat om lärande, ledarskap, jämställdhet, hälsa och arbetsförhållanden.

människor som samtalar runt ett bord

Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande (PVL)

Vid avdelningen finns bland annat Sveriges enda utbildning till folkhögskollärare och en av världens största vuxenpedagogiska forskningsmiljöer. Vuxnas lärande i vuxenutbildning och folkbildning såväl som yrkesutbildning är i fokus vid avdelningen.

Avdelningen för psykologi (PSY)

Vid Avdelningen för psykologi finns spännande forskning kring många olika delar av ämnet psykologi. Vi utbildar också psykologer och psykoterapeuter för att de ska

Kontakta oss

Institutionsledning

Medarbetare vid IBL

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
581 83 Linköping

Besöksadress

IBL:s kansli
Hus I och hus D
Campus Valla

Institutionsstyrelse vid IBL