Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

Att erövra kunskaper om, och förståelse för, mänskligt beteende och förutsättningar för lärande utgör grunden för ett hållbart samhälle.

Institutionen för beteendevetenskap och lärande rymmer flera forskningsmiljöer som både disciplinärt och i tvärvetenskaplig samverkan bidrar med kunskaper inom samhällsområden som arbete och arbetsliv, psykisk hälsa, funktionsnedsättningar hos barn och vuxna, skola och ett livslångt lärande. Vi utbildar studenter och forskare som står väl rustade att möta framtida utmaningar i samhälle och arbetsliv.  

Forskning Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Avdelningar Visa/dölj innehåll

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Institutionsledning

Gisela Eckert är prefekt och Jonas Hallström och Daniel Västfjäll proprefekter för IBL. Administrativ chef är Anette Larsson.

Medarbetare vid IBL

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
581 83 Linköping

Besöksadress

IBL:s kansli
Hus I och hus D
Campus Valla

Institutionsstyrelse vid IBL Visa/dölj innehåll