Som enhetschef på Internationella enheten har jag det strategiska ansvaret för verksamheten och att vår enhet bidrar till att förverkliga LiU:s internationaliseringsstrategi.
Jag har personalansvar vilket bland annat innefattar arbetsledning och coachning, utveckling- och lönesamtal samt arbetsmiljö. Jag ansvarar för enhetens verksamhetsplan och budget.
Jag ingår i ledningsgruppen för Internationaliserings-, forskningsstöd- och samverkansavdelningen (IFSA) och i ett flertal universitetsövergripande nätverk för internationalisering. Nationellt ingår jag i Nätverket för strategisk internationalisering (UNSI).

Organisation