Fotografi av Caroline Sturesson

Caroline Sturesson

Enhetschef, Koordinator

Enhetschef på Internationella enheten.

Som enhetschef på Internationella enheten har jag det strategiska ansvaret för verksamheten och att vår enhet bidrar till att förverkliga LiU:s internationaliseringsstrategi.
Jag har personalansvar vilket bland annat innefattar arbetsledning och coachning, utveckling- och lönesamtal samt arbetsmiljö. Jag ansvarar för enhetens verksamhetsplan och budget.
Jag ingår i ledningsgruppen för Internationaliserings-, forskningsstöd- och samverkansavdelningen (IFSA) och i ett flertal universitetsövergripande nätverk för internationalisering. Nationellt ingår jag i Nätverket för strategisk internationalisering (UNSI).

Organisation