Fotografi av David Lawrence

David Lawrence

Överbibliotekarie, Avdelningschef

Presentation

Jag är överbibliotekarie vid Linköpings universitetsbibliotek. Med en bakgrund som forskare inom förbränningsteknik började jag på biblioteket för över tio år sedan och har framför allt jobbat med forskningsstöd angående frågor som rör publiceringsstrategi, kommunikation, upphovsrätt, plagiering och open access. Jag är också medlem av European Universities Associations expertgrupp för open science.