Presentation

Jag arbetar som biträdande överbibliotekarie, vilket bland annat innebär att jag bistår överbibliotekarien utifrån behov, leder olika projekt och är sekreterare i Biblioteksstyrelsen.

Jag fungerar också som koordinator för User Experience (UX), som innebär att vi arbetar med att säkerställa att det vi erbjuder och levererar är värdeskapande för våra användare.

Publikationer

2022

2021

2020

2019