Presentation

Jag arbetar som biträdande överbibliotekarie, vilket bland annat innebär att jag bistår överbibliotekarien utifrån behov, leder olika projekt och är sekreterare i Biblioteksstyrelsen.

Jag fungerar också som koordinator för User Experience (UX), som innebär att vi arbetar med att säkerställa att det vi erbjuder och levererar är värdeskapande för våra användare.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2020

2019

2018