Presentation

Mitt ansvarsområde innefattar frågor som rör katalogisering, klassificering och metadatahantering av både tryckta och elektroniska informationsresurser som universitetsbiblioteket förvärvar och tillhandahåller.  Jag ansvarar för samordning, tolkning och tillämpning av regelverk och praxis inom området. 
 
Jag är facklig kontaktperson för DIK och även aktiv inom Saco-S vid LiU.