Fotografi av Eva-Lisa Granath

Eva-Lisa Granath

Förste bibliotekarie

Biträdande samordnare för metadata och katalogisering

Presentation

Som biträdande samordnare för metadata och katalogisering är jag ett allmänt stöd för ordinarie samordnare. Jag arbetar bland annat med registervård och hantering av metadata för e-bokspaket.

Jag är facklig kontaktperson för DIK och även förtroendevald för Saco-S vid LiU.