Presentation

Som biträdande samordnare för metadata och katalogisering är jag ett allmänt stöd för ordinarie samordnare. Jag arbetar bland annat med registervård och hantering av metadata för e-bokspaket.

Jag är facklig kontaktperson för DIK och även förtroendevald för Saco-S vid LiU.