Publiceringens infrastruktur (PI)

Medarbetarna på avdelningen Publiceringens infrastruktur arbetar med bibliotekets systemtekniska miljö och forskningsstöd. Detta omfattar bland annat publiceringsverksamhet och spridning av forskningspublikationer.

PI tillhandahåller bland annat bibliotekets söktjänst (UniSearch) och publiceringsplattformen DiVA. Förlaget Linköping University Electronic Press (LiU E-press) ingår också i avdelningens ansvarsområde. PI ansvarar för förlagets webbplats.
 
Utöver detta samordnar avdelningen bibliotekets arbete med katalogisering och metadata, bibliometri samt digitala verktyg och metoder.

Verksamheter kopplade till avdelningen

Personal

Avdelningschef

Medarbetare