Publiceringens infrastruktur (PI)

Avdelningen Publiceringens infrastruktur samlar personal som arbetar med bibliotekets tekniska miljö och understödjer LiU vad gäller publicering och spridning av forskningspublikationer.

Väl fungerande system är grunden för ett modernt bibliotek med tillgång till informationsresurser av olika slag. PI tillhandahåller bland annat bibliotekets söktjänst, vetenskapliga databaser och publiceringsplattformen DiVA. Förlaget Linköping University Electronic Press ingår i avdelning samt även bibliometrigruppen. PI ansvarar också för bibliotekets och förlagets webbplatser.

Personal

Medarbetare