Kursansvarig på Sjuksköterskeprogrammet

Jag är verksam vid Sjuksköterskeprogrammet, främst som kursansvarig i termin 1.

Mina undervisningsuppdrag innebär också basgruppshandledning i olika terminer samt handledning av uppsatsskrivande studenter.

Utbildningsprogram Visa/dölj innehåll

Uppdrag Visa/dölj innehåll

Suppleant i Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM), 2015-2017

IPL-kommittén Interprofessionellt lärande (IPL), 2014-
Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll