Eva Uebel

Universitetsadjunkt

Jag har uppdrag som kursansvarig på Sjuksköterskeprogrammet och handleder basgrupper och uppsatsskrivande studenter.

Kursansvarig på Sjuksköterskeprogrammet

Jag är verksam vid Sjuksköterskeprogrammet, främst som kursansvarig i termin 1.

Mina undervisningsuppdrag innebär också basgruppshandledning i olika terminer samt handledning av uppsatsskrivande studenter.

Uppdrag

Suppleant i Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM), 2015-2017

IPL-kommittén Interprofessionellt lärande (IPL), 2014-
Relaterat innehåll