Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH)

Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa finns både i Norrköping och Linköping. 

 På avdelningen bedrivs utbildning och forskning inom ämnena:

  • Omvårdnad, indelat i fyra ämnesområden
    • Omvårdnad av barn och unga vuxna
    • Omvårdnad av äldre
    • Omvårdnad vid kritiska och akuta tillstånd
    • Omvårdnad vid långvarig ohälsa och i livets slut
  • Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Vårt grundutbildningsuppdrag riktar sig främst mot sjuksköterskeprogrammet samt specialistsjuksköterskeprogrammet med dess olika inriktningar inklusive barnmorskeutbildningen.

Vi ger också ett antal fristående kurser och har medarbetare som i mindre omfattning också är engagerade i andra utbildningsprogram och kurser som ges inom ramen för Medicinska fakulteten.

Forskningen bedrivs över hela ämnets bredd. Exempelvis omvårdnad vid cancer, förbättrande av prevention och behandling vid cancersjukdomar, psykisk ohälsa hos personer med långvariga kroppsliga sjukdomar, omvårdnad och egenvård samt olika typer av e-hälsoapplikationer vid hjärtsjukdom.  Du kan läsa mer om vår forskning nedan.
 
Sammantaget är närmare 90 personer knutna till avdelningen, antingen genom anställning, adjungering eller resurssamordning med kliniska verksamheter inom Region Östergötland och kommunerna i regionen.

ForskningVisa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll

Ledning och administrationVisa/dölj innehåll

Enhetschefer

Administration

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Besöksadress Norrköping

Kåkenhus

Kungsgatan 40

Plan 6 och 7

Campus Norrköping

Besöksadress Linköping

Växthuset

Hus 511-001, ingång 75/76/78

Plan 13

Campus US

OrganisationVisa/dölj innehåll