Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)

Institutionen för hälsa, medicin och vård är en institution inom Medicinska fakulteten.

Våra forskningsområden täcker ett brett spann – från experimentell grundforskning till klinisk, samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig forskning. Flera forskningsprojekt är omfattande med såväl nationella som internationella samarbetspartners medan andra är av mindre skala men även de med tydligt fokus på patientnytta.

Vi är HMV

Vi är en stark forsknings- och undervisningsinstitution som samlar de stora vårdutbildningarna. Att utbilda framtidens vårdpersonal är en viktig förutsättning för att hälso-och sjukvården ska fungera. Vi förbereder blivande vårdpersonal för ett samhälle i förändring där begrepp som "nära vård", "egenvård" och "samordnad vård" diskuteras. Fortsatt pedagogisk utveckling och förnyelse är ett prioriterat område för vår institution.

Forskning inom hälsa, medicin och vård

Vid HMV bedrivs omfattande forskning inom en rad olika områden. Vi forskar inom allt från skulderblad, träning för personer med hjärtkärlsjukdom och hur äldre behandlas i vården, till knäskador inom idrott, arbetsterapi och digitalisering inom vården.

Mycket av forskningen bedrivs i nära samverkan med Region Östergötland och andra delar av samhället. Forskningen är såväl klinisk som teoretisk, lokal som internationell och tvärvetenskaplig. Samarbeten utanför vår institution är inte ovanliga utan vi ser styrka i samverkan och att interagera med det omgivande samhället. 
Forskare tittar på hjärtbild

4D Flow CT

Syftet med det här projektet är att extrahera funktionella data från anatomiska bilder av hjärtat med hjälp av bildbaserade simuleringar med mål att tidigare och mer exakt kunna diagnostisera och behandla hjärtsjukdomar.

En äldre och en yngre kvinna / An older and a younger woman

Aktivitet vid omfattande flerfunktionsnedsättning – Rett syndrom

Målet med vår forskning är att öka kunskapen om individer med Rett syndrom när det gäller upplevelse av aktivitet. Vi tittar främst på deras vardagliga aktiviteter.

Närbild på en hand bredvid en dosa som mäter pulsen.

Allmänmedicin

Bred forskning med ett patientnära perspektiv. Forskning och undervisning i allmänmedicin berör många stora patientgrupper och sjukdomspanoraman i primärvården.

Utbildningar vid HMV

Grundnivå

Avancerad nivå/Master

Sjuksköterskor tar hand om patient

Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård

Specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård arbetar i specialiserad vård med omvårdnad vid akuta och komplexa kirurgiska tillstånd.

Barnmorskestudent övar handgrepp vid barnafödsel.

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Utbildningen till barnmorska bygger på problembaserat lärande, hälsoperspektiv och helhetssyn. Det är en påbyggnadsutbildning efter sjuksköterskeexamen som ger dig professionell kompetens som barnmorska.

Människor som står i en ring och håller varsin pusselbit.

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap, 120 hp

Programmet ges inom huvudområdena: arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik eller omvårdnadsvetenskap.

Nyheter

foto som illustrerar appen som analyserar ett födelsemärke.

20 mars 2024

AI-baserad app kan hjälpa läkare hitta hudmelanom

En mobilapp som använder AI för att analysera bilder av misstänkta hudförändringar kan med mycket stor precision diagnosticera melanom. Det visar en studie ledd från LiU där appen har provats på vårdcentraler.

Lakrits i skål och lakritsrot bredvid.

14 mars 2024

Liten mängd lakrits höjer blodtrycket

Det är känt att större mängder lakrits orsakar högt blodtryck. Nu visar en studie av forskare vid LiU att även små mängder lakrits höjer blodtrycket. De individer som reagerar kraftfullast visar också tecken på belastning av hjärtat.

porträtt av leende kvinna.

13 mars 2024

Med smärta som drivkraft - från flykting till professor

Efter en uppväxt präglad av flykt kom Bijar Ghafouri till en plats där hon kunde stanna. I dag är hon professor och forskar om långvarig smärta. – I Sverige fanns möjligheter att utbilda mig till det jag ville. Ålder eller kön spelade ingen roll.

Avdelningar

HMV är indelat i fem avdelningar med olika inriktningar inom hälsa, medicin och vård. Våra verksamhet är fördelad på två campus; Campus Norrköping och Campus US i Linköping. Många av våra medarbetare arbetar även kliniskt inom hälso- och sjukvården. 

Öppenhet och inkludering är viktigt för oss. Vi försöker ligga i framkant och har anammat den digitala tidsåldern på ett sätt som vi hoppas och tror ska bidra till bra arbetsplatser och en välmående miljö.

Kommande händelser

19 april 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Ghassan Guorgis

kl. 13.00 – 17.00 Belladonna, campus US. Hus 511/001.

Ghassan Guorgis, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln ”Understanding Skin Cancer Risk and Prevention, with emphasis on Actinic Keratosis Patients". Handledare är Magnus Falk, biträdande professor vid Linköpings universitet Opponent är Magdalena Claeson, docent, Göteborgs universitet. Disputationen äger rum i Belladonna, campus US.

8 maj 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Mattias Törnudd

kl. 09.00 – 13.00 Hugo Theorellsalen, hus 440, plan 9, campus US

Mattias Törnudd, vid institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln "Protamine, Platelet Function and Coagulation in Cardiac Surgery.". Handledare är Sören Berg, docent vid Linköpings universitet. Opponent är Ulf Schött, docent vid Lunds Universitet. Disputationen äger rum i Hugo Theorellsalen.

Kontakt

17 maj 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Ida Åkerlund

kl. 09.00 – 13.00 Hasselquistsalen, campus US

Ida Åkerlund, vid institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln "Injury Prevention in Youth Male and Female Floorball Players, Effects, Compliance, and Experiences of the Knee Control Programme.". Handledare är Martin Hägglund, professor vid Linköpings univsersitet. Opponent är Kati Pasanen, University of Calgary. Disputationen äger rum i Hasselquistsalen, campus US. Vill du följa disputationen via Zoom, kontakta Åsa Fahlstedt.

Kontakt

31 maj 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Marlene Dufvenberg

kl. 09.00 – 13.00 Hasselquistsalen, campus US

Marlene Dufvenberg, vid institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln “Adolescent Idiopathic Scoliosis. Postural Stability, Prognostic factors and Impact of Conservative Treatments on Radiologic, Clinical and Self-Reported Outcomes”. Handledare är Allan Abbott, professor vid Linköpings universitet Opponent är Josefine Nili, docent Karolinska Institutet. Disputationen äger rum i Hasselquistsalen, campus US.

5 juni 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Anna Seiterö

kl. 09.00 – 13.00 Hasselquistsalen, campus US

Anna Seiterö, vid institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln " Health to target physical activity, diet, alcohol, and smoking among Swedish high school students: Processes and outcomes of a multiple health behavior change intervention {LIFE4YOUth)". Opponent är professor Anne Söderlund, Mälardalens universitet. Disputationen äger rum i Hasselquistsalen, campus US.

Disputation inom medicinsk vetenskap: Jenny Koppner

kl. 13.00 – 16.00 Fornborgen, Vrinnevisjukhuset (ingång 10)

Jenny Koppner, vid institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln " Stress and mental health in populations of societies exposed to extraordinary circumstances with focus on perceived and biological stress, perceived health, psychosocial factors, and sense of coherence ". Handledare är Åshild Olsen Faresjö vid Linköpings univsersitet. Opponent är Helgi Schiöth, Uppsala universitet. Disputationen äger rum i Fornborgen, Vrinnevisjukhuset Norrköping.

Kontakt

Institutionsledning

Kansli och registratorer

Medarbetare på HMV

Adresser

Besöksadress Linköping

HMV:s kansli

Växthuset

Hus 511-001, Våning 14

Campus US

Besöksadress Norrköping

Kåkenhus pl 6 och 7
Kungsgatan 40

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för hälsa, medicin och vård
581 83 Linköping

Institutionsstyrelsen