Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)

Institutionen för hälsa, medicin och vård är en institution inom Medicinska fakulteten som startade 1 januari 2020.

Våra forskningsområden täcker ett brett spann – från experimentell grundforskning till klinisk, samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig forskning. Flera forskningsprojekt är omfattande med såväl nationella som internationella samarbetspartners medan andra är av mindre skala men även de med tydligt fokus på patientnytta.

Vi är HMV

Vi är en stark forsknings- och undervisningsinstitution som samlar de stora vårdutbildningarna. Att utbilda framtidens vårdpersonal är en viktig förutsättning för att hälso- och sjukvården ska fungera. Det råder brist inom en del vårdyrken och där har vi en viktig uppgift att fylla i ett samhälle i förändring där begrepp som "nära vård", "egenvård" och "samordnad vård" diskuteras. Fortsatt pedagogisk utveckling och förnyelse är ett prioriterat område för vår institution.

Om ossVisa/dölj innehåll

Vi är HMV

Institutionen spänner över en mängd olika ämnesområden och forskningsfält. Här får du en kort sammanfattning av vilka vi är!

AvdelningarVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Kommande disputationerVisa/dölj innehåll

6 september 2021

Disputation i medicinsk vetenskap: Sofia Hammarström

kl. 13.00 – 18.00 Belladonna, Campus US, Linköping

Sofia Hammarström vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Identification of young people at risk of sexual ill health – implementing a new tool in youth clinics". Opponent är professor Gisela Priebe, Karlstad universitet.

Kontakt

9 september 2021

Disputation i medicinsk vetenskap: Maria Andreassen

kl. 09.00 – 13.00 K1, Campus Norrköping, Norrköping

Maria Andreassen, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Digital Support for People with Cognitive  Impairment – an Intervention to Increase Occupational Performance and Independence". Opponent är professor Susanne Guidetti, Karolinska institutet. Disputationen hålls på svenska.

Kontakt

17 september 2021

Disputation inom medicinsk vetenskap: Sabina Borg

kl. 13.00 – 18.00 Berzeliussalen, Campus US, Linköping

Sabina Borg, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Exercise-Based Cardiac Rehabilitation in Patients with Coronary Artery Disease. Attendance, Adherence and the Added Value of a Behavioural Medicine Intervention". Opponent är professor Joep Perk, Linnéuniversitetet. På grund av rådande omständigheter kan disputationen komma att sändas live.

Kontakt

ForskningVisa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll

Grundnivå

Avancerad nivå/Master

KontaktVisa/dölj innehåll

Ledning

Registratorer

Medarbetare

Adresser

Besöksadress Linköping

HMV:s kansli

Växthuset

Hus 511-001, Våning 14

Campus US

Besöksadress Norrköping

Kåkenhus pl 6 och 7
Kungsgatan 40

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för hälsa, medicin och vård
581 83 Linköping

InterntVisa/dölj innehåll