Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)

Institutionen för hälsa, medicin och vård är en institution inom Medicinska fakulteten som startade 1 januari 2020.

Våra forskningsområden täcker ett brett spann – från experimentell grundforskning till klinisk, samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig forskning. Flera forskningsprojekt är omfattande med såväl nationella som internationella samarbetspartners medan andra är av mindre skala men även de med tydligt fokus på patientnytta.

Vi är HMV

Vi är en stark forsknings- och undervisningsinstitution som samlar de stora vårdutbildningarna. Att utbilda framtidens vårdpersonal är en viktig förutsättning för att hälso- och sjukvården ska fungera. Det råder brist inom en del vårdyrken och där har vi en viktig uppgift att fylla i ett samhälle i förändring där begrepp som "nära vård", "egenvård" och "samordnad vård" diskuteras. Fortsatt pedagogisk utveckling och förnyelse är ett prioriterat område för vår institution.

Om ossVisa/dölj innehåll

Vi är HMV

Institutionen spänner över en mängd olika ämnesområden och forskningsfält. Här får du en kort sammanfattning av vilka vi är!

AvdelningarVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Kommande disputationerVisa/dölj innehåll

28 januari 2021

Disputation i medicinsk vetenskap: Moa Yngve

kl. 09.00 – 14.00 Youtube

Moa Yngve vid Institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln "Participation and ICT: Students with Special Educational Needs in Upper Secondary School". Opponent är professor Ingeborg Nilsson, Umeå universitet. Disputationen kommer att hållas på svenska.

Kontakt

29 januari 2021

Disputation inom Medicinsk vetenskap: Charlotta Lans

kl. 09.30 – 13.00 Youtube

Charlotta Lans, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin avhandling med titeln "Exercise training and testing in patients with heart failure". Fakultetsopponent Anita Wisén, Lunds universitet.  

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: Axel Ågren

kl. 13.00 – 18.00 Youtube

Axel Ågren, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin doktorsavhandling med titel: "Loneliness and Dying as Issues of Public Concern in Sweden". Opponent är docent Cecilia Larsdotter, Sophiahemmet Högskola. Disputationen kommer att hållas på svenska.

Kontakt

2 februari 2021

Disputation inom medicinsk vetenskap: Jenny Nordqvist

02 februari 2021 kl. 09.00 - 05 februari 2021 kl. 15.00 Youtube

Jenny Nordqvist vid Institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln "Patients with subacromial pain in primary care: Assessment and efficacy of physiotherapy-guided exercise treatment". Opponent är professor emeritus Roland Thomeé, Göteborgs universitet.

Kontakt

ForskningVisa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll

Grundnivå

Avancerad nivå/Master

KontaktVisa/dölj innehåll

Ledning

Medarbetare

Adresser

Besöksadress Linköping

HMV:s kansli

Växthuset

Hus 511-001, Våning 14

Campus US

Besöksadress Norrköping

Kåkenhus pl 6 och 7
Kungsgatan 40

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för hälsa, medicin och vård
581 83 Linköping

InterntVisa/dölj innehåll