Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)

Institutionen för hälsa, medicin och vård är en ny institution inom Medicinska fakulteten som startade 1 januari 2020.

Våra forskningsområden täcker ett brett spann – från experimentell grundforskning till klinisk, samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig forskning. Flera forskningsprojekt är omfattande med såväl nationella som internationella samarbetspartners medan andra är av mindre skala men även de med tydligt fokus på patientnytta.

Vi är en stark forsknings- och undervisningsinstitution som samlar de stora vårdutbildningarna. Att utbilda framtidens vårdpersonal är en viktig förutsättning för att hälso- och sjukvården ska fungera. Det råder brist inom en del vårdyrken och där har vi en viktig uppgift att fylla i ett samhälle i förändring där begrepp som "nära vård", "egenvård" och "samordnad vård" diskuteras. Fortsatt pedagogisk utveckling och förnyelse är ett prioriterat område för vår institution.

Om oss
Visa/dölj innehåll

Vi är HMV

Institutionen spänner över en mängd olika ämnesområden och forskningsfält. Här får du en kort sammanfattning av vilka vi är!

Avdelningar
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kommande disputationer
Visa/dölj innehåll

6 november 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Maria Samefors

kl. 13.00 – 18.00 Belladonna och Youtube

Maria Samefors vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin avhandling med titeln "Aspects of Vitamin D Deficiency in Elderly People in Nursing Homes and in Patients with Type 2 Diabetes: with Emphasis on Mortality, Cardiovascular Morbidity and Mental Health". Opponent är docent Sara Holmberg vid Lunds universitet. Disputationen äger rum i Belladonna och via livesändning på Youtube.

Kontakt

9 november 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Anna-Karin Norlin

kl. 13.00 – 18.00 Belladonna och Youtube

Anna-Karin Norlin vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Exploring the Biopsychosocial Model in Irritable Bowel Syndrome - with emphasis on stress, comorbidities and fatigue". Opponent är professor Trygve Hausken, Universitetet i Bergen, Norge och disputationen kommer att hållas i Belladonna och via Youtube.

Kontakt

12 november 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Anna Moberg

kl. 09.00 – 14.00 Belladonna och Youtube

Anna Moberg vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin avhandling med titeln "Diagnosing pneumonia in primary care: Aspects of the value of clinical and laboratory findings and the use of chest X-ray". Opponent är professor Ronny Gunnarsson, Göteborgs universitet. Disputationen äger rum i Belladonna och via livesändning på Youtube.

Kontakt

19 november 2020

Disputation i medicinsk vetenskap: Mårten Sandstedt

kl. 09.00 – 14.00 Wrannesalen och Youtube

Mårten Sandstedt vid Institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln Computed Tomography of the Coronary Arteries: Developmental and Prognostic Investigations. Opponent är Mats Lidén, Örebro Universitet, och disputationen kommer att hållas i Wrannesalen, CMIV, samt sändas via Youtube.

Kontakt

26 november 2020

Disputation i medicinsk vetenskap: Yvonne Hui Zhang

kl. 11.00 – 17.00 Papaver och Youtube

Yvonne Hui Zhang vid Institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln "Learning from experience. -The use of structured video-assisted debriefing among nursing students". Opponent är professor Elisabeth Carlson, Malmö universitet. Disputationen äger rum i Papaver samt via Youtube.

Kontakt

Forskning
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Grundnivå

Avancerad nivå/Master

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Ledning

Medarbetare

Adresser

Besöksadress Linköping

HMV:s kansli

Växthuset

Hus 511-001, Våning 14

Campus US

Besöksadress Norrköping

Kåkenhus pl 6 och 7
Kungsgatan 40

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för hälsa, medicin och vård
581 83 Linköping

Internt
Visa/dölj innehåll