Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)

Institutionen för hälsa, medicin och vård är en institution inom Medicinska fakulteten.

Våra forskningsområden täcker ett brett spann – från experimentell grundforskning till klinisk, samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig forskning. Flera forskningsprojekt är omfattande med såväl nationella som internationella samarbetspartners medan andra är av mindre skala men även de med tydligt fokus på patientnytta.

Vi är HMV

Vi är en stark forsknings- och undervisningsinstitution som samlar de stora vårdutbildningarna. Att utbilda framtidens vårdpersonal är en viktig förutsättning för att hälso- och sjukvården ska fungera. Det råder brist inom en del vårdyrken och där har vi en viktig uppgift att fylla i ett samhälle i förändring där begrepp som "nära vård", "egenvård" och "samordnad vård" diskuteras. Fortsatt pedagogisk utveckling och förnyelse är ett prioriterat område för vår institution.

Om oss Visa/dölj innehåll

Vi är HMV

Institutionen spänner över en mängd olika ämnesområden och forskningsfält. Här får du en kort sammanfattning av vilka vi är!

Nyheter Visa/dölj innehåll

Kommande disputationer Visa/dölj innehåll

7 oktober 2022

Disputation inom medicinsk vetenskap: Magnus Nord

kl. 09.00 – 17.00 Sal Belladonna, Campus US, ingång 75, 76, 78

Disputation inom medicinsk vetenskap: Magnus Kentson  

kl. 13.00 – 17.00 Aulan, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Forskning Visa/dölj innehåll

Vid HMV bedrivs omfattande forskning inom en rad olika områden. Vi forskar inom allt från skulderblad, träning för personer med hjärtkärlsjukdom och hur äldre behandlas i vården, till knäskador inom idrott, arbetsterapi och digitalisering inom vården.

Mycket av forskningen bedrivs i nära samverkan med Region Östergötland och andra delar av samhället. Forskningen är såväl klinisk som teoretisk, lokal som internationell och tvärvetenskaplig. Samarbeten utanför vår institution är inte ovanliga utan vi ser styrka i samverkan och att interagera med det omgivande samhället. 

Utbildning Visa/dölj innehåll

Grundnivå

Avancerad nivå/Master

Avdelningar Visa/dölj innehåll

HMV är indelat i fem avdelningar med olika inriktningar inom hälsa, medicin och vård. Våra verksamhet är fördelad på två campus; Campus Norrköping och Campus US i Linköping. Många av våra medarbetare arbetar även kliniskt inom hälso- och sjukvården. 

Öppenhet och inkludering är viktigt för oss. Vi försöker ligga i framkant och har anammat den digitala tidsåldern på ett sätt som vi hoppas och tror ska bidra till bra arbetsplatser och en välmående miljö.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Ledning

Medarbetare

Adresser

Besöksadress Linköping

HMV:s kansli

Växthuset

Hus 511-001, Våning 14

Campus US

Besöksadress Norrköping

Kåkenhus pl 6 och 7
Kungsgatan 40

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för hälsa, medicin och vård
581 83 Linköping

Internt Visa/dölj innehåll