Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)

Institutionen för hälsa, medicin och vård är en institution inom Medicinska fakulteten.

Våra forskningsområden täcker ett brett spann – från experimentell grundforskning till klinisk, samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig forskning. Flera forskningsprojekt är omfattande med såväl nationella som internationella samarbetspartners medan andra är av mindre skala men även de med tydligt fokus på patientnytta.

Vi är HMV

Vi är en stark forsknings- och undervisningsinstitution som samlar de stora vårdutbildningarna. Att utbilda framtidens vårdpersonal är en viktig förutsättning för att hälso-och sjukvården ska fungera. Vi förbereder blivande vårdpersonal för ett samhälle i förändring där begrepp som "nära vård", "egenvård" och "samordnad vård" diskuteras. Fortsatt pedagogisk utveckling och förnyelse är ett prioriterat område för vår institution.

Om oss

Vi är HMV

Institutionen spänner över en mängd olika ämnesområden och forskningsfält. Här får du en kort sammanfattning av vilka vi är!

Kommande händelser

11 oktober 2023

12:e Nationella prioriteringskonferensen

11 oktober 2023 kl. 08.30 - 12 oktober 2023 kl. 13.00 Slagthuset, Malmö

7 november 2023

Research just around the corner: How will AI change diagnosis of heart diseases?

kl. 12.15 – 13.00 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping


14 november 2023

Research just around the corner: How will AI change diagnosis of heart diseases?

kl. 12.15 – 13.00 Campus Norrköpings bibliotek

Nyheter

Forskning inom hälsa, medicin och vård

Vid HMV bedrivs omfattande forskning inom en rad olika områden. Vi forskar inom allt från skulderblad, träning för personer med hjärtkärlsjukdom och hur äldre behandlas i vården, till knäskador inom idrott, arbetsterapi och digitalisering inom vården.

Mycket av forskningen bedrivs i nära samverkan med Region Östergötland och andra delar av samhället. Forskningen är såväl klinisk som teoretisk, lokal som internationell och tvärvetenskaplig. Samarbeten utanför vår institution är inte ovanliga utan vi ser styrka i samverkan och att interagera med det omgivande samhället. 

Utbildningar vid HMV

Avancerad nivå/Master

Avdelningar

HMV är indelat i fem avdelningar med olika inriktningar inom hälsa, medicin och vård. Våra verksamhet är fördelad på två campus; Campus Norrköping och Campus US i Linköping. Många av våra medarbetare arbetar även kliniskt inom hälso- och sjukvården. 

Öppenhet och inkludering är viktigt för oss. Vi försöker ligga i framkant och har anammat den digitala tidsåldern på ett sätt som vi hoppas och tror ska bidra till bra arbetsplatser och en välmående miljö.

Kontakt

Institutionsledning

Kansli och registratorer

Medarbetare på HMV

Adresser

Besöksadress Linköping

HMV:s kansli

Växthuset

Hus 511-001, Våning 14

Campus US

Besöksadress Norrköping

Kåkenhus pl 6 och 7
Kungsgatan 40

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för hälsa, medicin och vård
581 83 Linköping

Institutionsstyrelsen