Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)

Institutionen för hälsa, medicin och vård är en ny institution inom Medicinska fakulteten som startade 1 januari 2020.

Våra forskningsområden täcker ett brett spann – från experimentell grundforskning till klinisk, samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig forskning. Flera forskningsprojekt är omfattande med såväl nationella som internationella samarbetspartners medan andra är av mindre skala men även de med tydligt fokus på patientnytta.

Vi är en stark forsknings- och undervisningsinstitution som samlar de stora vårdutbildningarna. Att utbilda framtidens vårdpersonal är en viktig förutsättning för att hälso- och sjukvården ska fungera. Det råder brist inom en del vårdyrken och där har vi en viktig uppgift att fylla i ett samhälle i förändring där begrepp som "nära vård", "egenvård" och "samordnad vård" diskuteras. Fortsatt pedagogisk utveckling och förnyelse är ett prioriterat område för vår institution.

Om oss
Visa/dölj innehåll

Vi är HMV

Institutionen spänner över en mängd olika ämnesområden och forskningsfält. Här får du en kort sammanfattning av vilka vi är!

Avdelningar
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Grundnivå

Avancerad nivå/Master

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Ledning

Medarbetare

Adresser

Besöksadress Linköping

HMV:s kansli

Sandbäcksgatan 7, pl 3

Besöksadress Norrköping

Kåkenhus pl 6 och 7
Kungsgatan 40

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för hälsa, medicin och vård
581 83 Linköping

Internt
Visa/dölj innehåll