Ekonomiadministratör

Arbetsuppgifter:

  • Hantering av leverantörsfakturor för avdelningarna LEN och PVL
  • Kundfakturering/rekvisitioner för avdelningarna LEN, PVL och PeDi
  • Anläggningar samt stöldbegärligt register, inventering
  • Corporate Eurocard – utlandsbetalningar
  • Lönekonteringar i Primula
  • Överenskommelse om kostnadsfördelning mellan bokslutsenheter

Organisation Visa/dölj innehåll