Ekonomiadministratör

Arbetar främst mot: Avdelningen för barns och kvinnors hälsa (BKH), Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi (LOA), Avdelning för neurobiologi (NEUROB), Avdelningen för klinisk kemi (KK), Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN).

- Övergripande ekonomiadministrativt ansvar gentemot ovannämnd avdelning
- Bokslut
- Projektuppföljning
- Ekonomisk redovisning till finansiärer
- Leverantörsreskontra
- Kundreskontra

OrganisationVisa/dölj innehåll