Innovation är en viktig del av LiUs arbete

Både forskare och studenter vill att deras forskningsresultat och kunskaper skall komma till nytta för samhället. Lärosätena är traditionellt organiserade utgående från forskning och utbildning, och nu har detta kompletterats med en struktur för innovation och samverkan.

Varför innovation?

Vid traditionell utvärdering av akademiska prestationer kommer de forskare som arbetar med innovation ut bättre än de som inte gör det. Detta beror åtminstone delvis på att forskningen sätts i ett större sammanhang och den riktas in mot mer relevanta frågeställningar. Det finns ingen självklar motsättning mellan grundforskning och tillämpad forskning.

Studenter vill redan under studietiden arbeta med utmaningar som är relevanta för deras framtida yrkesverksamhet. Är det inte ett bra sätt att göra detta genom att arbeta med egna innovationsprojekt.

Vad är en innovation?

En innovation behöver inte baseras på en teknisk uppfinning, utan kan också vara att införa en förbättrad tjänst, process, organisationssätt eller affärsmodell. Detta betyder att alla vetenskapsgrenar kan generera innovationer.

Mitt bidrag

Genom LiU Innovation ger jag opartisk, konfidentiell och gratis rådgivning gällande innovationer till forskare och studenter vid LiU. Jag är enhetschef för en grupp om 10 innovationsrådgivare med erfarenheter från många områden.

Jag är docent i fysik och har under lång tid sysslat med innovationer sprungna ur akademiska miljöer, både som egen entreprenör och som rådgivare.

CV

  • Examen från Fysikerlinjen 1983
  • Teknisk doktor 1988
  • Docent 1993

Uppdrag

  • Innovationsrådgivare och enhetschef vid LiU Innovation

Förvandla din idé till verklighetVisa/dölj innehåll

Medarbetare LiU HoldingVisa/dölj innehåll