Koordinator

Ett ökat nyttiggörande av kunskapstillgångar från LiU är ett av universitetets prioriterade vägval, och det är min uppgift att stödja lärare, övriga anställda och studenter i detta.

I rollen ingår följande arbetsuppgifter:

  • Stödja forskningsmiljöer i deras arbete med att planera för och genomföra nyttiggörande i en bred bemärkelse.
  • Ge individuell rådgivning till lärare, övriga anställda och studenter beträffande nyttiggörande och innovation.
  • Identifiera idéer med kommersiell potential och presentera dem för företagsinkubatorn LEAD.
  • Verka inom ECIU University och SMART-ER, till exempel genom innovationshubbar.
  • Ingå i processledningen för innovationsmiljön Visual Sweden.

Samverkansenheten är en del av Internationaliserings- och samverkansavdelningen (ISA), och har i uppdrag att bistå forskare, lärare och studenter att skapa nytta och innovation. Vi utvecklar universitetets förmåga att nyttiggöra kunskap genom strategisk samverkan i nära samarbete med det omgivande samhället.

CV

  • Examen från Fysikerlinjen 1983
  • Teknisk doktor 1988
  • Docent 1993

Sociala medier

LinkedIn

Förvandla din idé till verklighet Visa/dölj innehåll