Fotografi av Helena Balogh

Helena Balogh

Koordinator

Koordinator på Samverkansenheten inom Internationaliserings-, forskningsstöd- och samverkansavdelningen.

Presentation

Mitt uppdrag är att arbetsleda Society Quest-aspekter, med fokus på samarbete med Toyota Material Handling Europe, inom samverkansprojektet ECIU University (via Samverkansenheten); att projektleda LiU:s åtaganden i EU-projektet SMART-ER vilket fokuserar på att ta fram virtuella forskningsinstitut för samarbete och samverkan mellan forskare i Europa (via Samverkansenheten); samt att projektleda MIRAI2.0 ett Sverige-Japan forsknings-och samverkansfokuserat internationaliseringsprojektet med fokus på att främja unga forskare (via Internationella enheten).

Samverkansenheten, som är en del av Internationaliserings-, forskningsstöd- och samverkansavdelningen (IFSA), har i uppdrag att bistå forskare, lärare och studenter att skapa nytta och innovation. Vi utvecklar universitetets förmåga att nyttiggöra kunskap genom strategisk samverkan i nära samarbete med det omgivande samhället.

Min avdelning