Presentation

Mitt uppdrag är att projektleda forsknings-och samverkansfokuserade internationaliseringsprojektet MIRAI2.0, projektkoordinera K3-samverkansprojekten, samt bidra operativt inom samverkansprojektet ECIU University.

Min avdelning
Visa/dölj innehåll