Presentation

Mitt uppdrag är att projektleda forsknings-och samverkansfokuserade internationaliseringsprojektet MIRAI2.0 (via Internationella enheten), projektkoordinera K3-samverkansprojekten inklusive projektet SKÖN (via Samverkansenheten) som LiU är huvudkoordinator för, samt arbetsleda Society Quest-aspekter inom samverkansprojektet ECIU University (via Samverkansenheten).

Min avdelningVisa/dölj innehåll