Fotografi av Jessica Treffler Jonsson

Jessica Treffler Jonsson

Samordnare

Jag arbetar som samordnare inom HR-funktionen vid BKV.

Samordnare HR

Mina arbetsuppgifter

  • Amanuenssamordning
  • Avtalshantering
  • Semestersamordning
  • Arbetsmiljöombud för VS
  • Samordning Bengt Ihre forskarskola

Organisation