Avdelningen för verksamhetsstöd (VS)

Avdelningen för verksamhetsstöd vid BKV ger ett professionellt och ändamålsenligt administrativt stöd till medarbetare, studenter och samverkanspartners med syfte att stödja forskning, utbildning och samverkan.

BKV har en mycket framgångsrik och expansiv forskningsverksamhet, vi bedriver viktig utbildningsverksamhet och vi samverkar nära med våra regioner.

Avdelningen för verksamhetsstöd (VS) vid BKV ger professionellt och ändamålsenligt administrativt stöd till medarbetare, studenter och våra olika samverkanspartners. VS utgör ett professionellt ledningsstöd till BKV:s ledning och institutionsstyrelse och i vårt uppdrag ingår att bistå med planering och uppföljning av institutionens verksamhet. Verksamhetsstödet vid BKV ska vara professionellt, ändamålsenligt och nytänkande och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla, förnya och förvalta administration och stödprocesser.

Vi arbetar nära verksamheten och där lyhördhet både för verksamhetens behov liksom att våga tänka fritt och göra nytt i våra olika professioner och sammanhang är viktigt för oss.

Vi samarbetar nära med Regionerna, Universitetsförvaltningen, Medicinska fakulteten och LiU:s institutioner, m.fl. i alla slags frågor.

Verksamhetsstödets uppdrag spänner över områden som rör:

 • Ekonomi, inköp och upphandling (idag organiserat i pilotverksamhet EKUS 2020-2022)
 • HR
 • Utbildningsadministration
 • Forskningsadministrativt stöd
 • Disputationer
 • Verksamhetsnära administration
 • Avtalssamordning
 • Ledningsstöd
 • Registratur och arkiv
 • IT, digitalisering och infrastruktur
 • Kommunikation
 • Konferenser och nätverk
 • Kris och säkerhet
 • Service, infrastruktur och lokaler

Vid avdelningen för verksamhetsstöd arbetar idag drygt ett femtiotal medarbetare med olika slags verksamhetsstöd till kärnverksamheten.

Avdelningen är indelad i fyra enheter som alla leds av en enhetschef:

 • Enheten för Utbildningsadministration (UTBAD)
 • Enheten för Verksamhetsnära administration (VERAD)
 • Enheten för HR (HR)
 • Enheten för Service och Infrastruktur (SOI)

Ekonomi, IT och kommunikation tillhör organisatoriskt Universitetsförvaltningen vid LiU men samordnas inom ramen för verksamhetsstödets uppdrag på BKV.

Besök våra medarbetarsidor för att läsa mer om uppdrag, våra olika arbetsuppgifter och för kontaktuppgifter.

Kontakta oss

Enheten för HR (HR)

HR-enhetens uppdrag är att stöda verksamheten i administrativa, operativa och strategiska HR-frågor. Förutom att stöda verksamheten i HR-administrativa frågor, jobbar vi med stöd till chefer i frågor som:

 • Rekrytering och befordran
 • Kompetensförsörjning
 • Ledarskap och medarbetarskap
 • Avveckling och omställning
 • Arbetsrätt
 • Arbetsmiljö och lika villkor
 • Friskvård och rehabilitering
 • Anställningsvillkor och förmåner
 • Internationalisering och frågor kring internationella anställningar

Enheten för service och infrastruktur (SOI)

Enheten för utbildningsnära administration (UTBAD)

Enheten för verksamhetsnära administration (VERAD)

Vårt uppdrag inom VERAD är att ge kvalificerat, effektivt och professionellt stöd och support till BKV:s ledning, avdelningschefer och övriga medarbetare. Våra specialområden är:

 • Avdelningssamordning och koordinering
 • Arbetsmiljö och lokalfrågor
 • Diarie- och arkivfunktion
 • Eventsamordning
 • Forskarutbildningssamordning
 • Infrastruktur och service plan 12, Växthuset
 • Ledningsstöd

Inom enheten har vi även kommunikatörresurs som stöd för institutionens behov.

Kommunikation

Adresser

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Hus 511, Plan 12
581 83 Linköping

registrator@bkv.liu.se

Besöksadress

BKV:s ledning och kansli
Hus 511, ing 75, 76 och 78
Plan 12, Campus US

Organisation