Avdelningen för verksamhetsstöd (VS)

Avdelningen för verksamhetsstöd vid BKV ger ett professionellt och
ändamålsenligt administrativt stöd till medarbetare, studenter och
samverkanspartners med syfte att stödja forskning, utbildning och samverkan. 

BKV har en mycket framgångsrik och expansiv forskningsverksamhet, vi bedriver viktig utbildningsverksamhet och vi samverkar nära med våra regioner.

Avdelningen för verksamhetsstöd (VS) vid BKV ger professionellt och ändamålsenligt administrativt stöd till medarbetare, studenter och våra olika samverkanspartners. VS utgör ett professionellt ledningsstöd till BKV:s ledning och institutionsstyrelse och i vårt uppdrag ingår att bistå med planering och uppföljning av institutionens verksamhet.  Verksamhetsstödet vid BKV ska vara professionellt, ändamålsenligt och nytänkande och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla, förnya och förvalta administration och stödprocesser.

Vi arbetar nära verksamheten och där lyhördhet både för verksamhetens behov liksom att våga tänka fritt och göra nytt i våra olika professioner och sammanhang är viktigt för oss.

Vi samarbetar nära med Regionerna, Universitetsförvaltningen, Medicinska fakulteten och LiU:s institutioner, m.fl. i alla slags frågor.

Verksamhetsstödets uppdrag spänner över områden som rör:

 • Ekonomi, inköp och upphandling (idag organiserat i pilotverksamhet EKUS 2020-2022)
 • HR
 • Utbildningsadministration
 • Forskningsadministrativt stöd
 • Disputationer
 • Verksamhetsnära administration
 • Avtalssamordning
 • Ledningsstöd
 • Registratur och arkiv
 • IT, digitalisering och infrastruktur
 • Kommunikation
 • Konferenser och nätverk
 • Kris och säkerhet

Vid avdelningen för verksamhetsstöd arbetar idag nära ett femtiotal medarbetare med administration till kärnverksamheten.

Besök våra medarbetarsidor för att läsa mer om uppdrag, våra olika arbetsuppgifter och för kontaktuppgifter.

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Hus 511, Plan 12
581 83 Linköping

registrator@bkv.liu.se

Besöksadress

BKV:s ledning och kansli
Hus 511, ing 75, 76 och 78
Plan 12, Campus US

Organisation Visa/dölj innehåll