Avdelningen för verksamhetsstöd (VS)

Avdelningen för verksamhetsstöd vid BKV ger ett professionellt och ändamålsenligt administrativt stöd till medarbetare, studenter och samverkanspartners med syfte att stödja forskning, utbildning och samverkan.

BKV har en mycket framgångsrik och expansiv forskningsverksamhet, vi bedriver viktig utbildningsverksamhet och vi samverkar nära med våra regioner.

Avdelningen för verksamhetsstöd (VS) vid BKV utgör ett professionellt ledningsstöd till BKV:s ledning och institutionsstyrelse och i vårt uppdrag ingår att bistå med planering och uppföljning av institutionens verksamhet. Verksamhetsstödet vid BKV ska vara professionellt, ändamålsenligt och nytänkande och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla, förnya och förvalta administration och stödprocesser.

Vi arbetar nära verksamheten och där lyhördhet både för verksamhetens behov liksom att våga tänka fritt och göra nytt i våra olika professioner och sammanhang är viktigt för oss. Vi samarbetar nära med Regionerna, Universitetsförvaltningen, Medicinska fakulteten och LiU:s institutioner, m.fl. i alla slags frågor.

Verksamhetsstödets uppdrag spänner över områden som rör:

 • Ekonomi, inköp och upphandling
 • HR
 • Utbildningsadministration
 • Systemstöd för Retendo, Ortrac, Edit
 • Forskningsadministrativt stöd
 • Forskarutbildningssamordning
 • Disputationer
 • Verksamhetsnära administration
 • Avtalssamordning
 • Ledningsstöd
 • Registratur och arkiv
 • IT, digitalisering och infrastruktur
 • Kommunikation
 • Konferenser och nätverk
 • Kris och säkerhet
 • Laboratoriesäkerhet
 • Service, infrastruktur och lokaler

Vid avdelningen för verksamhetsstöd arbetar idag drygt ett femtiotal medarbetare med olika slags verksamhetsstöd till kärnverksamheten.

Avdelningen är indelad i fyra enheter som alla leds av en enhetschef:

 • Enheten för Utbildningsadministration (UTBAD)
 • Enheten för Verksamhetsnära administration (VERAD)
 • Enheten för HR (HR)
 • Enheten för Service och Infrastruktur (SOI)

Ekonomi, IT och kommunikation tillhör organisatoriskt Universitetsförvaltningen vid LiU men samordnas inom ramen för verksamhetsstödets uppdrag på BKV.

Våra ansvarsområden inom VS

Bemanning och arbetsuppgifter vid verksamhetsstödet vid BKV.pdf

Dokumentet ovan är en översiktlig beskrivning över arbetsområde samt ansvarig person inom verksamhetsstödet på BKV. Listan uppdateras en gång per år.

Besök även våra medarbetarsidor för att läsa mer om uppdrag, våra olika arbetsuppgifter och för kontaktuppgifter.

Kontakta oss

Enheten för Human Resources (HR)

Enhetschef: Eva Åström

HR-enhetens uppdrag är att stöda verksamheten i administrativa, operativa och strategiska HR-frågor. Förutom att stöda verksamheten i HR-administrativa frågor, jobbar vi med stöd till chefer i frågor som:

 • Rekrytering och befordran
 • Kompetensförsörjning
 • Ledarskap och medarbetarskap
 • Avveckling och omställning
 • Arbetsrätt
 • Arbetsmiljö och lika villkor
 • Friskvård och rehabilitering
 • Anställningsvillkor och förmåner
 • Internationalisering och frågor kring internationella anställningar

Kontakta oss på HR

Våra ansvarsområden

Namn  Ansvarsområde   E-post
Eva Åström Enhetschef eva.i.astrom@liu.se
Isabel Algebrant BKH, II, KKF, KOO, SOK isabel.algebrant@liu.se
Jessica Arvidsson Barnafrid, VS, läraranställningar jessica.arvidsson@liu.se
Johanna Källming CSAN, MMV, NEURO/CELLB johanna.kallming@liu.se
Lisa Dobrosch Internationell koordinator lisa.dobrosch@liu.se
Jessica Treffler Jonsson Tjänstledig jessica.treffler.jonsson@liu.se
Malin Jansson HR-samordnare malin.jansson@liu.se

Funktionsmejl

Funktionsmejl: hr@bkv.liu.se

Enheten för service och infrastruktur (SOI)

Enhetschef: Eva Åström

Service och Infrastruktur (SOI) har i uppdrag att stödja forskningsverksamheten vid BKV i laboratoriesäkerhet, lokalfrågor, samt diskhantering. Enheten introducerar nya medarbetare och agerar kunskapsresurs för verksamheten inom laboratoriesäkerhet och miljö, agerar samordnare för fördelning av laboratorier och kontorslokaler, samt inköp av möbler.

Laboratoriesäkerhetsgruppen vid BKV leds genom SOI. Gruppen, bestående av samordnare och koordinatorer med expertkompetens inom biosäkerhet, strålsäkerhet, brand, miljö, arbetsmiljö och kemikalier, finns som stödfunktion för laboratorieverksamheten som bedrivs i linje med gällande lagar och förordningar. Exempelvis stöttas forskare och teknisk personal i riskbedömningar, substitutionsärenden och kemikalieinventering.


Kontakta oss på SOI

Våra ansvarsområden

Namn Ansvarsområde  E-post 
Eva Åström Enhetschef eva.i.astrom@liu.se
Elisabet Hollén Koordinator kemikalier och brandfarlig vara elisabet.hollen@liu.se
Anna Lardfelt Tekniker, Tillträdesansvarig LiU-kort anna.lardfelt@liu.se
Josefine Sandström Koordinator laboratoriesäkerhet, SciLifeLab, Miljösamordnare josefine.sandstrom@liu.se
Karin Söderman Arbetsmiljösamordnare, miljö och avfall karin.soderman@liu.se

Enheten för utbildningsnära administration (UTBAD)

Enhetschef: Johanna Bäcklund

Vårt uppdrag är att ge god service samt ett professionellt och kvalitetsmedvetet stöd till programansvariga, kursansvariga, lärare och studenter inom dessa utbildningsområden:

 • Läkarprogrammet
 • Biomedicinska Analytikerprogrammet
 • Ettårig kompletteringsutbildning till Biomedicinsk analytikerexamen
 • Kompletterande program för biomedicinska analytiker med utländsk utbildning
 • Kandidatprogrammet Experimental and Industrial Biomedicine
 • Masterprogrammet Experimental and Medical Biosciences
 • Logopedprogrammet
 • Masterprogrammet i Genetisk Vägledning
 • Fristående kurser som ges av BKV

Kontakta oss på UTBAD

Biomedicinsk analytiker (BMA, MKUBA & MGBX3)

 Program  Samordnare  E-post
 BMA  Erika Lindén  erika.linden@liu.se
 MKUBA/MGBX3 Therese Pettersson  therese.pettersson@liu.se
 MKUBA/MGBX3  Madeleine Törngren
Föräldraledig
 madeleine.torngren@liu.se

Experimental and Industrial Biomedicine, BSc (Kandidat)

 Program Kontakt  E-post

Kandidat EIB
Lisa Troberg
Frida Kasselstrand

admin.eib@liu.se


Experimental and Medical Biosciences, MSC (Master)

Program Kontakt E-post

Master EMB
Lisa Troberg
Frida Kasselstrand
admin.emb@liu.se

Logopedprogrammet

Program Kontaktperson  E-post 
Logopedprogrammet Therese Pettersson

logoped.administration@liu.se


Läkarprogrammet

 Termin  Kontaktperson E-post
 1  Sofia Skogstad k1lak@liu.se
 2

 Sara Hjärne
 Matilda Rosvall Wetzér

k2lak@liu.se
 3  Claudia Jönsson Segrell k3lak@liu.se
 4  Jonas Olofsson k4lak@liu.se 
 5  Helene Hagenborg k5lak@liu.se
 6  Andreas Hörnberg k6lak@liu.se
 7  Anna-Carin Rehn Bjurströmer k7lak@liu.se
 8  Helen Salenmo k8lak@liu.se
 9  Yvonne Hallingström k9lak@liu.se
10  Alexandra Morén k10lak@liu.se
11 Katarina Kärling
Gkreta Mathioudaki 
Ina Norrman - Föräldraledig
k11lak@liu.se

 

Programsamordnare E-post

Sofia Erlandsson

Emma Widarsson

Helene Lauenstein

Funktionsmejl till programsamordnare vid LÄK: programledninglak@liu.se

Funktionsmejl till VFU-samordnare: vfusamordnarelak@liu.se

Masterprogrammet i genetisk vägledning

Program  Kontaktperson  E-post 
Masterprogrammet i genetisk vägledning Katarina Kärling katarina.karling@liu.se

Psykoterapeutprogrammet med familjeinriktning

Program Kontaktperson  E-post 
Psykoterapeutprogrammet med familjeinriktning Anna Törnlööf anna.tornloof@liu.se

Fristående kurser som ges av BKV

Johanna Bäcklund (johanna.backlund@liu.se) och Gkreta Mathioudaki (gkreta.mathioudaki@liu.se) har hand om administration för fristående kurser vid BKV.

Fristående kurser inom Barnafrid har Anna Törnlööf (anna.tornloof@liu.se) hand om.

Enheten för verksamhetsnära administration (VERAD)

Enhetschef: Chatarina Malm

Vårt uppdrag inom VERAD är att ge kvalificerat, effektivt och professionellt stöd och support till BKV:s ledning, avdelningschefer och övriga medarbetare. Våra specialområden är:

 • Avdelningssamordning och koordinering
 • Arbetsmiljö och lokalfrågor
 • Diarie- och arkivfunktion
 • Eventsamordning
 • Forskarutbildningssamordning
 • Infrastruktur och service plan 12, Växthuset
 • Ledningsstöd

Inom enheten har vi även kommunikatörresurs som stöd för institutionens behov.

Kontakta oss på VERAD

Våra ansvarsområden

Namn Ansvarsområden  E-post 
Chatarina Malm Enhetschef chatarina.malm@liu.se
Yvonne Bergman Samordnare för DA-funktionen och registrator yvonne.bergman@liu.se
Eva Zurawski Samordnare och registrator för forskarutbildning eva.zurawski@liu.se
Anna Törnlööf Avdelningssamordnare Barnafrid anna.tornloof@liu.se
Sara Bjerkeby Eventsamordnare Barnafrid sara.bjerkeby@liu.se
Josefin Carlsson Eventsamordnare Barnafrid josefin.carlsson@liu.se
Sofia Gripenbäck Avdelningskoordinator CSAN sofia.gripenback@liu.se
Ann Pierre Avdelningskoordinator CSAN ann.pierre@liu.se
Ulla Svensson Bater Avdelningssamordnare CSAN och BKH ulla.svensson.bater@liu.se
Lisa Hoffstedt Avdelningssamordnare KKF, SOK lisa.hoffstedt@liu.se
Malgorzata Smolinska Konefal Avdelningssamordnare CELLB/NEURO malgorzata.smolinska@liu.se
Sonia Lander Avdelningssamordnare II sonia.lander@liu.se
Malin Sundberg Avdelningssamordnare MMV malin.sundberg@liu.se
Madeleine Törngren Föräldraledig. madeleine.torngren@liu.se
Therese Erwill Avdelningssamordnare KOO, VS therese.erwill@liu.se
John Karlsson Kommunikatör vid BKV john.a.karlsson@liu.se

Funktionsmejl

Funktionsmejl för avdelningsadministration: AvdAdmBKV@liu.se

Funktionsmejl för forskarutbildning: forskarutbildning@bkv.liu.se

Funktionsmejl för registratur-/DA-funktionen: registrator@bkv.liu.se

Kommunikation

Organisation