Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av Linköpings universitets största institutioner med verksamhet inom framförallt den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet.

Forskning

Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin; från detaljerade molekylära och cellulära studier till genetik, klinisk forskning och epidemiologi.

Forskningsverksamheten expanderar och befinner sig fortsatt i en mycket positiv utveckling. Några av våra starkaste områden med forskning av mycket hög klass handlar om neurobiologi, genetik, cancer- och blodcellsforskning, läkemedelsforskning samt regenerativ medicin och systemmedicin.

Flera forskningscentrum som BKV är med och bedriver:

 • Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn
 • Centrum för social och affektiv neurovetenskap – CSAN
 • Ingrid Asp Psoriasis Research Center
 • Katastrofmedicinskt centrum – KMC
 • Wallenberg centrum för molekylär medicin – WCMM

Utbildning

Inom grundutbildningen bedriver BKV verksamhet inom följande

 • Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp
 • Experimentell och industriell biomedicin, 180 hp
 • Biomedicinsk analytiker, kompletteringsutbildning, 60 hp
 • Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen, 90 hp
 • Logopedprogrammet, 240 hp
 • Läkarprogrammet, 360 hp

Utbildning på avancerad nivå

 • Masterprogrammet i genetisk vägledning, 120 hp
 • Experimental and Medical Biosciences, 120 hp

Forskarutbildning
BKV har ungefär 300 forskarstuderande, varav 50 är anställda doktorander och resterande är kliniska doktorander.

Fristående kurser
BKV bedriver cirka 30 fristående kurser.

Uppdragsutbildning
Våra erfarna forskare och lärare har uppdragsutbildningar som relaterar till områdena vård och omsorg och som håller hög kvalitet.

Samverkan med Region Östergötland

BKV är involverat i utvecklingen av flera styrkeområden vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Styrkeområdenas uppdrag är att bedriva internationellt framstående forskning, som på sikt kan leda till praktisk tillämpbarhet inom vård och omsorg eller näringsverksamhet. Samt att skapa en inkluderande forskningsmiljö med hög vetenskaplig nivå.

Styrkeområdena är:

 • Centrum för mukosal infektion och inflammation – MIIC
 • Centrum för systemneurobiologi
 • Cancer
 • Styrkeområdet för forensiska vetenskaper
 • Cirkulation och metabolism - CircM

BKV i siffror

 • Omsätter en halv miljard kronor årligen
 • Drygt 500 anställda medarbetare
 • 100 lärartjänster
 • 50 professorer
 • 300 doktorander – 50 anställda och resterande är kliniska doktorander

Du kan läsa mer om vår verksamhet och våra avdelningar nedan.

Kommande händelser

26 april 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Maike Bensberg

kl. 09.00 – 12.00 Granitsalen, plan 9, Hus 440, Ingång 7, Norra entrén, Campus US

Maike Bensberg, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling ”DNA methylation in T cell leukaemia”. Opponent är docent Sofie Degerman, Umeå universitet. Disputationen äger rum i Granitsalen, Campus US. Vid frågor kontakta huvudhandledare Colm Nestor. Vill du följa via Zoom, kontakta maike.bensberg@liu.se.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: Inga-Lena Johansson

kl. 13.00 – 16.00 Belladonna, Hus 511, Campus US

Inga-Lena Johansson, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling ”Parkinson's disease and communication: Intelligibility, interaction and participation”. Opponent är Margaret Walshe, professor, Trinity College Dublin, Irland. Disputationen äger rum i Belladonna, Campus US. Vid frågor kontakta handledare Christina Reuterskiöld.

Kontakt

3 maj 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Liselott Fornander

kl. 09.00 – 12.00 Fornborgen, ViN-gården, Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Liselott Fornander, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling ”About how we talk here - aspects on communication and team cognition of trauma resuscitation teams”. Opponent är Karin Pukk Härenstam, docent, Karolinska Institutet. Disputationen äger rum i Fornborgen, ViN-gården, Vrinnevisjukhuset. Vid frågor kontakta huvudhandledare Lena Nilsson.

Kontakt

Nyheter

Närbild på en bebismage.

Autism och adhd kopplas till störd tarmflora mycket tidigt i livet

Störningar i bakteriefloran i tarmen under de första levnadsåren är kopplat till diagnoser som autism och ADHD senare i livet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid University of Florida och Linköpings universitet.

Två personer sitter och håller händer.

Samarbete om barn som far illa ska spridas nationellt

Enbart några procent av alla orosanmälningar över barn som far illa kommer från förskolan. Ett samarbete har mynnat ut i en ny utbildning för hur personal ska hantera våld mot barn på ett bättre sätt – en satsning som nu lanseras över hela landet.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Alla glada mottagare samlade för ett gruppfoto

Stolta mottagare av Lions forskningsfonds anslag

Fyra postdocs och sju doktorander fick dela på över två miljoner kronor när Lions forskningsfond mot folksjukdomar anordnade sin traditionella prisceremoni i Hasselquistsalen på Campus US.

Forskare (Emma Björk, sittandes, Anna Fahlgren, står) i labb.

Boostat nanomaterial ska fästa höftprotesen

Cellbiologen Anna Fahlgren har slagit sig ihop med materialforskaren Emma Björk. Tillsammans ska de använda nanomaterial som kan bidra till en bättre läkprocess och snabbare återhämtning för patienten.

Forskning

Logotyp för forskningsprojektet abograft med en höftprotes som illustration.

ABOGRAFT

ABOGRAFT-studien är en internationell multicenterstudie för att utforska effekterna av lokala antibiotika vid höftprotesrevision. Målet är att minska antalet patienter som drabbas av infektion vid höftprotesrevision.

En illustration över en hjärna.

Fredrikssons forskargrupp

Ett problem med behandling av individer med beroende är stor risken för återfall. Vi använder prekliniska modeller för att studera de mekanismer och signalvägar i hjärnan som är involverade i begär efter droger och återfall med ett fokus på opioider.

Gruppbild forskare – hornhinna

Hornhinneforskning

Vår forskargrupp fokuserar på att förstå ursprunget till olika sjukdomar i hornhinnan, utvärdera ny farmakologisk, kirurgisk och regenerativ terapi för behandling av sjukdomar och diagnosticera och bedöma statusen av hornhinnan.

Utbildning

Grundnivå

Avancerad nivå/Master

Forskarutbildning

Avdelningar inom BKV

Puffbild för avdelningen Barnafrid vid BKV.

Avdelningen för barnafrid (BARNAF)

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015.

Puffbild för avdelningen BKH vid BKV.

Avdelningen för barns och kvinnors hälsa (BKH)

Avdelningen består av ett flertal olika forsknings- och undervisningsområden - obstetrik/gynekologi och pediatrik.

Avdelningen för cell- och neurobiologi (CNB)

Avdelningen för cell- och neurobiologi (CNB) är en dynamisk och innovativ miljö där vi bedriver forskning och undervisning om både olika cellers uppbyggnad och funktion samt nervsystemet och de sensoriska organen.

Core Facility

Kontakta oss

Ledning

Medarbetare