Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av Linköpings universitets största institutioner med verksamhet inom framförallt den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet.

Forskning

Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin; från detaljerade molekylära och cellulära studier till genetik, klinisk forskning och epidemiologi.

Forskningsverksamheten expanderar och befinner sig fortsatt i en mycket positiv utveckling. Några av våra starkaste områden med forskning av mycket hög klass handlar om neurobiologi, genetik, cancer- och blodcellsforskning, läkemedelsforskning samt regenerativ medicin och systemmedicin.

Flera forskningscentrum som BKV är med och bedriver:

 • Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn
 • Centrum för social och affektiv neurovetenskap – CSAN
 • Ingrid Asp Psoriasis Research Center
 • Katastrofmedicinskt centrum – KMC
 • Wallenberg centrum för molekylär medicin – WCMM

Utbildning

Inom grundutbildningen bedriver BKV verksamhet inom följande

 • Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp
 • Experimentell och industriell biomedicin, 180 hp
 • Biomedicinsk analytiker, kompletteringsutbildning, 60 hp
 • Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen, 90 hp
 • Logopedprogrammet, 240 hp
 • Läkarprogrammet, 360 hp

Utbildning på avancerad nivå

 • Masterprogrammet i genetisk vägledning, 120 hp
 • Experimental and Medical Biosciences, 120 hp
 • Psykoterapeutprogrammet, inriktning familjeterapi, 90 hp

Forskarutbildning
BKV har ungefär 300 forskarstuderande, varav 50 är anställda doktorander och resterande är kliniska doktorander.

Fristående kurser
BKV bedriver cirka 30 fristående kurser.

Uppdragsutbildning
Våra erfarna forskare och lärare har uppdragsutbildningar som relaterar till områdena vård och omsorg och som håller hög kvalitet.

Samverkan med Region Östergötland

BKV är involverat i utvecklingen av flera styrkeområden vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Styrkeområdenas uppdrag är att bedriva internationellt framstående forskning, som på sikt kan leda till praktisk tillämpbarhet inom vård och omsorg eller näringsverksamhet. Samt att skapa en inkluderande forskningsmiljö med hög vetenskaplig nivå.

Styrkeområdena är

 • Centrum för mukosal infektion och inflammation – MIIC
 • Centrum för systemneurobiologi
 • LiU Cancer
 • Styrkeområdet för forensiska vetenskaper

 

BKV i siffror

 • Omsätter en halv miljard kronor årligen
 • Drygt 500 anställda medarbetare
 • 100 lärartjänster
 • 50 professorer
 • 300 doktorander – 50 anställda och resterande är kliniska doktorander

Du kan läsa mer om vår verksamhet och våra avdelningar nedan.

Kommande händelser

31 januari 2023

Seminarium med nätverket Cancer

kl. 15.30 – 16.30 Anslut till seminarium

3 februari 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Fredric Parenmark

kl. 13.00 – 16.00 Berzeliussalen, Campus US och via Zoom

6 februari 2023

Högre seminarium: Karin Nilsson

kl. 15.30 – 17.00 Anslut till seminarium

Nyheter

Forskning

Utbildning

Avdelningar inom BKV

Core Facility

Kontakta oss

Ledning

Medarbetare

Adresser

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
581 83 Linköping

Besöksadress

BKV:s ledning och kansli
Hus 511, ing 75, 76 och 78
Plan 12, Campus US