Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en ny institution inom Medicinska fakulteten som startade 1 januari 2020. BKV är en av Linköpings universitets största institutioner med verksamhet inom framförallt den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin; från detaljerade molekylära och cellulära studier till genetik, klinisk forskning och epidemiologi. 

Forskningsverksamheten expanderar och befinner sig fortsatt i en mycket positiv utveckling. Några av våra starkaste områden med forskning av mycket hög klass handlar om neurobiologi, genetik, cancer- och blodcellsforskning, läkemedelsforskning samt regenerativ medicin och systemmedicin.

Inom grundutbildningen ansvarar BKV för huvuddelen av läkarprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet, hela logopedutbildningen samt större delen av utbildningen inom medicinsk biologi.

Du kan läsa mer om vår verksamhet och våra avdelningar nedan.

Kommande händelser
Visa/dölj innehåll

25 augusti 2020

Uppdragsutbildning för universitetslärare om våld mot barn

25 augusti 2020 kl. 09.00 - 22 september 2020 kl. 16.00 Online

Utbildning för dig som ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet: Att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den webbaserade kursen är ett stöd för dig som behöver öka din kunskap inom området våld mot barn. Den pågår under tre heldagar, 25-26/8, 22/9, och omfattar 3 HP.

Kontakt

31 augusti 2020

Barnmisshandel och sexuella övergrepp, 7.5 hp

31 augusti 2020 kl. 08.00 - 30 oktober 2020 kl. 15.30 Online/campus

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete, inom t ex hälso- och sjukvård, socialtjänst, behandlingsinstitution eller rättsväsende, möter barn utsatta för övergrepp av olika slag. Kursen syftar till att den studerande ur ett tvärvetenskapligt perspektiv fördjupar sin kunskap för att utveckla arbetet med de utsatta barnen och deras familjer.

Kontakt

2 september 2020

Nätverksdag för elevhälsan - Att fråga barn om våld

kl. 09.00 – 16.00 Online - Zoom

Den första träffen för Barnafrids nationella nätverk för dig som arbetar inom elevhälsan. Innehåll: Våldsutsatthet och att möta barn i kris, samt samtal med forskaren Rikard Tordön om barn i samhällsvård och dessa elevers ökade hälsorisker. Sista anmälningsdag är 20 augusti och antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.

Kontakt

12 oktober 2020

En fråga om heder - konferens

12 oktober 2020 kl. 08.00 - 13 oktober 2020 kl. 16.00 Online

Inom ramen för vårt regeringsuppdrag, En fråga om heder, bjuder vi in landets Barnahusverksamheter till en konferens med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Att bli utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck innebär stora konsekvenser för ett barn. Det är därmed viktigt att alla aktörer runt utsatta barn har specialistkunskap om hedersproblematik. Kontakta Sandra Skoog för anmälan.

Kontakt

20 oktober 2020

Nätverksträff för Barnskyddsteam och Barnahus - Dödligt våld mot barn

20 oktober 2020 kl. 09.00 - 21 oktober 2020 kl. 16.00 Online

Tema: Dödligt våld mot barn. Dag 1 Gemensam dag för Barnahus och Barnskyddsteam Dag 2 Barnahussamordnare och Barnskyddsteam var för sig. Länk till anmälan kommer när programmet är fastställt.

Kontakt

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Grundnivå

Avancerad nivå/Master

Avdelningar inom BKV
Visa/dölj innehåll

Om oss
Visa/dölj innehåll

Vi är BKV!

Det som kännetecknar BKV är den stora bredden vi har inom forskning och undervisning. Här får du en kort sammanfattning om vilka vi är.

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Ledning

Medarbetare

Adresser

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
581 83 Linköping

Besöksadress

BKV:s ledning och kansli
Sandbäcksgatan 7, 2 tr
Campus US