Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en ny institution inom Medicinska fakulteten som startade 1 januari 2020. BKV är en av Linköpings universitets största institutioner med verksamhet inom framförallt den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin; från detaljerade molekylära och cellulära studier till genetik, klinisk forskning och epidemiologi. 

Forskningsverksamheten expanderar och befinner sig fortsatt i en mycket positiv utveckling. Några av våra starkaste områden med forskning av mycket hög klass handlar om neurobiologi, genetik, cancer- och blodcellsforskning, läkemedelsforskning samt regenerativ medicin och systemmedicin.

Inom grundutbildningen ansvarar BKV för huvuddelen av läkarprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet, hela logopedutbildningen samt större delen av utbildningen inom medicinsk biologi.

Du kan läsa mer om vår verksamhet och våra avdelningar nedan.

Kommande händelser
Visa/dölj innehåll

1 september 2020

Barnmisshandel och sexuella övergrepp 7,5 p

01 september 2020 kl. 00.00 - 31 oktober 2020 kl. 00.00

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete, inom t ex hälso- och sjukvård, socialtjänst, behandlingsinstitution eller rättsväsende möter barn utsatta för övergrepp av olika slag. Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna  för att utveckla arbetet med de utsatta barnen och deras familjer. Kursen hålls under september-oktober 2020. Information: Anmälningstiden är ute. Studenter får mer information via antagningsbrev. 

Kontakt

2 oktober 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Elahe Mirrasekhian

kl. 09.00 – 12.00 Digitalt via Zoom med utgångspunkt Berzeliussalen

Elahe Mirrasekhian, vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Immune to brain signalling in fever: the brain endothelium as interface". Opponent är docent Tomas Deierborg, Lunds universitet. Disputationen äger rum digitalt via Zoom med utgångspunkt i Berzeliussalen. Kontakta David Engblom, david.engblom@liu.se för att få tillgång till Zoom länk.

Kontakt

9 oktober 2020

Disputation inom medicinsk vetenskap: Peter Wide

kl. 13.00 – 16.00 Digitalt via Zoom och i Berzeliussalen

Peter Wide, vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling "Clinical aspects of neurogenic bladder-sphincter dysfunction in children". Opponent är docent Maria Herthelius, Karolinska institutet, Stockholm. Disputationen äger rum i Berzeliussalen och digitalt via Zoom. Kontakta Andreea Tanasa, andreea.tanasa@liu.se för att få tillgång till länk till disputationen.

Kontakt

12 oktober 2020

En fråga om heder - konferens

12 oktober 2020 kl. 08.00 - 13 oktober 2020 kl. 16.00 Online

Inom ramen för vårt regeringsuppdrag, En fråga om heder, bjuder vi in landets Barnahusverksamheter till en konferens med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Att bli utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck innebär stora konsekvenser för ett barn. Det är därmed viktigt att alla aktörer runt utsatta barn har specialistkunskap om hedersproblematik. Kontakta Sandra Skoog för anmälan.

Kontakt

20 oktober 2020

Nätverksträff för Barnskyddsteam och Barnahus - Dödligt våld mot barn

20 oktober 2020 kl. 09.00 - 21 oktober 2020 kl. 16.00 Online

Tema: Dödligt våld mot barn. Dag 1 Gemensam dag för Barnahus och Barnskyddsteam Dag 2 Barnahussamordnare och Barnskyddsteam var för sig. Länk till anmälan kommer när programmet är fastställt.

Kontakt

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Grundnivå

Avancerad nivå/Master

Avdelningar inom BKV
Visa/dölj innehåll

Om oss
Visa/dölj innehåll

Vi är BKV!

Det som kännetecknar BKV är den stora bredden vi har inom forskning och undervisning. Här får du en kort sammanfattning om vilka vi är.

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Ledning

Medarbetare

Adresser

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
581 83 Linköping

Besöksadress

BKV:s ledning och kansli
Hus 511, ing 75, 76 och 78
Plan 12, Campus US