Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av Linköpings universitets största institutioner med verksamhet inom framförallt den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet.

Forskning

Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin; från detaljerade molekylära och cellulära studier till genetik, klinisk forskning och epidemiologi.

Forskningsverksamheten expanderar och befinner sig fortsatt i en mycket positiv utveckling. Några av våra starkaste områden med forskning av mycket hög klass handlar om neurobiologi, genetik, cancer- och blodcellsforskning, läkemedelsforskning samt regenerativ medicin och systemmedicin.

Flera forskningscentrum som BKV är med och bedriver:

 • Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn
 • Centrum för social och affektiv neurovetenskap – CSAN
 • Ingrid Asp Psoriasis Research Center
 • Katastrofmedicinskt centrum – KMC
 • Wallenberg centrum för molekylär medicin – WCMM

Utbildning

Inom grundutbildningen bedriver BKV verksamhet inom följande

 • Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp
 • Experimentell och industriell biomedicin, 180 hp
 • Biomedicinsk analytiker, kompletteringsutbildning, 60 hp
 • Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen, 90 hp
 • Logopedprogrammet, 240 hp
 • Läkarprogrammet, 360 hp

Utbildning på avancerad nivå

 • Masterprogrammet i genetisk vägledning, 120 hp
 • Experimental and Medical Biosciences, 120 hp

Forskarutbildning
BKV har ungefär 300 forskarstuderande, varav 50 är anställda doktorander och resterande är kliniska doktorander.

Fristående kurser
BKV bedriver cirka 30 fristående kurser.

Uppdragsutbildning
Våra erfarna forskare och lärare har uppdragsutbildningar som relaterar till områdena vård och omsorg och som håller hög kvalitet.

Samverkan med Region Östergötland

BKV är involverat i utvecklingen av flera styrkeområden vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Styrkeområdenas uppdrag är att bedriva internationellt framstående forskning, som på sikt kan leda till praktisk tillämpbarhet inom vård och omsorg eller näringsverksamhet. Samt att skapa en inkluderande forskningsmiljö med hög vetenskaplig nivå.

Styrkeområdena är:

 • Centrum för mukosal infektion och inflammation – MIIC
 • Centrum för systemneurobiologi
 • Cancer
 • Styrkeområdet för forensiska vetenskaper
 • Cirkulation och metabolism - CircM

BKV i siffror

 • Omsätter en halv miljard kronor årligen
 • Drygt 500 anställda medarbetare
 • 100 lärartjänster
 • 50 professorer
 • 300 doktorander – 50 anställda och resterande är kliniska doktorander

Du kan läsa mer om vår verksamhet och våra avdelningar nedan.

Kommande händelser

Nyheter

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.

Närbild på små bitar av lever i en petriskål.

Levern kan förutspå spridning av cancer i bukspottskörteln

Mikroskopiska förändringar i levern kan användas till att förutse hur bukspottkörtelcancer kommer att sprida sig. Upptäckten kan bidra till nya sätt att förutsäga sjukdomsförloppet och förebygga spridning till andra organ.

Världens största organisation för ögonforskning hyllar LiU-forskare

LiU-forskarna Neil Lagali och Mehrdad Rafat tilldelas 2023 års Point of View Award från ARVO Foundations. Världens största ögonforskningsorganisation lyfter deras arbete inom regenerativ oftalmologi som ger hopp om att ge blinda synen åter.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

Två kvinnor vid ett bord.

Barnafrid ger stöd till krigets Ukraina

De som jobbar med att hjälpa traumatiserade barn i Ukraina är själva i behov av stöd. Det nationella kunskapscentret Barnafrid vid LiU har fått i uppdrag att bidra med arbetsrutiner och metoder för en tillvaro där rädslan är ständigt närvarande.

Porträtt av man i en medicinsk forskningsmiljö.

Han läker hud och bjuder på sin kunskap

Om dagarna forskar Ahmed Elserafy om hud- och stamceller och hur de kan användas vid behandling av brännskador och sår som inte läker. De senaste åren har han dessutom ägnat många kvällar åt att skriva en populärvetenskaplig bok – på arabiska.

Forskning

En läkare tittar på röntgenbilder.

Individualiserad behandling och diagnostik vid tuberkulos

Det övergripande syftet i vår forskning är att med nya metoder och strategier individualisera och därmed effektivisera handläggningen av tuberkulos (TBC). Forskargruppen består av tuberkulosspecialister inom flera professioner.

Barnhänder målar ett hus med kritor

Journeys - trygg och begriplig väg genom Barnahus

Projektet Journeys ska bidra till en mer barnvänlig rättsprocess för barn som varit utsatta för brott samt stärka rätten till skydd och återhämtning. Projektet ska också bidra till ökad medvetenhet om barns rätt till information och delaktighet.

En banner med fokus på cancerforskning.

Bojmars forskargrupp

Cancer är en systemisk sjukdom. Vår forskning fokuserar på att förstå överhörning mellan olika organ i människokroppen och hur detta påverkar cancerutvecklingen. Vi fokuserar främst på gastrointestinala cancerformer och deras vanliga levermetastaser.

Utbildning

Grundnivå

Avancerad nivå/Master

Forskarutbildning

Avdelningar inom BKV

Puffbild för avdelningen Barnafrid vid BKV.

Avdelningen för barnafrid (BARNAF)

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015.

Puffbild för avdelningen BKH vid BKV.

Avdelningen för barns och kvinnors hälsa (BKH)

Avdelningen består av ett flertal olika forsknings- och undervisningsområden - obstetrik/gynekologi och pediatrik.

Avdelningen för cell- och neurobiologi (CNB)

Avdelningen för cell- och neurobiologi (CNB) är en dynamisk och innovativ miljö där vi bedriver forskning och undervisning om både olika cellers uppbyggnad och funktion samt nervsystemet och de sensoriska organen.

Core Facility

Kontakta oss

Ledning

Medarbetare

Adresser

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
581 83 Linköping

Besöksadress

BKV:s ledning och kansli
Hus 511, ing 75, 76 och 78
Plan 12, Campus US