Fotografi av Kent Waltersson

Kent Waltersson

Universitetsråd

CV och uppdrag

Kent Waltersson

CV

 • 2012-2022 Universitetsdirektör, Linköpings universitet
 • 2009-2012 Föreståndare och forskningskoordinator på Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)
 • 2007-2009 Kommunalråd i Linköpings kommun

 • 2005-2006 Statssekreterare, Socialdepartementet
 • 2005 Fil dr i samhällsstudier med historisk inriktning, Linköpings universitet
 • 1997-2005 Doktorand, Linköpings universitet
 • 1994-1996 Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet

Uppdrag och nätverk

 • Ständigt närvarande tjänsteman i universitetsstyrelsen
 • Ordförande i universitetets krisledningsorganisation
 • Deltar i olika interna samverkans- och beslutsorgan inom universitetet
 • Ledamot Universitets- och högskolerådets styrelse

 • Deltar i presidiesamrådet mellan Linköpings universitet och Region Östergötland
 • Deltar i Förvaltningschefsnätverket för landets universitet
 • Deltar i Sveriges universitets- och högskoleförbunds stämma
 • Styrelseledamot i NUAS, Det nordiska universitetsadministratörsnätverket

Årets ledare på LiU

Kent Waltersson fick priset 2010 för att ”han med sitt visionära ledarskap inte bara förmår förvalta verksamheten utan även utveckla och stärka det som redan tidigare fungerade bra. Han sätter upp tydliga mål och krav och agerar med organisationens bästa för ögonen. Kännetecknande för hans ledarskap är respekt, omtanke, fantasi, pondus och förmåga att fatta beslut.”

Publikationer

Organisation