Fotografi av Kent Waltersson

Kent Waltersson

Universitetsdirektör, Avdelningschef

Både samhälle och individ utvecklas med hjälp av kunskap. Universitetet är en viktig kraft för tillväxt och välfärd. Samverkan mellan kommuner, näringsliv och universitetet är nödvändigt om Östergötland ska kunna konkurrera med kompetens.

Ser universitetet som central kraft i regionens utveckling

Som universitetsdirektör är jag ett stöd för rektor inom universitetets administrativa verksamhet. I mitt uppdrag ingår att ansvara för att rektor och universitetsstyrelsen får det underlag och stöd de behöver för sina åtaganden. Jag har också ett ansvar för att helhetstänkande och samarbete präglar universitetets verksamheter.

Tidigare har jag varit föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier, en centrumbildning mellan Linköpings universitet och 14 kommuner i regionen. Jag doktorerade vid Linköpings universitet (LiU) 2005 med en historisk avhandling och har parallellt med arbetet på universitetet till och från haft flera kommunalpolitiska uppdrag, däribland som kommunalråd och som ordförande i bildningsnämnden i Linköping.

I min roll som universitetsdirektör bär jag med mig den erfarenhet jag har av samverkan, både på statlig, regional och kommunal nivå liksom med näringslivet och det civila samhället. Samverkan på olika nivåer är viktigt och jag ser universitetet som en central kraft inte minst i den regionala utvecklingen.

Som chef för Universitetsförvaltningen ansvarar jag övergripande för förvaltningens budget och verksamhetsplan, bokslut, uppföljning, analys och prognostisering av resultat och effekter. Jag har också ett ansvar för medarbetar- och organisationsutveckling inom förvaltningen.

Jag vill att LiU ska vara en plats där människor utvecklas, mår bra, presterar och trivs. Ett LiU där vi förenar höga krav på individuella resultat med att vi genom ett väl utvecklat samarbete gör varandra bättre.

CV och uppdrag Visa/dölj innehåll

Kent Waltersson

CV

 • Sedan 2012 universitetsdirektör
 • 2009-2012 Föreståndare och forskningskoordinator på Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)
 • 2007-2009 Kommunalråd i Linköpings kommun

 • 2005-2006 Statssekreterare, Socialdepartementet
 • 2005 Fil dr i samhällsstudier med historisk inriktning, Linköpings universitet
 • 1997-2005 Doktorand, Linköpings universitet
 • 1994-1996 Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet

Uppdrag och nätverk

 • Ständigt närvarande tjänsteman i universitetsstyrelsen
 • Ordförande i universitetets krisledningsorganisation
 • Deltar i olika interna samverkans- och beslutsorgan inom universitetet
 • Ledamot Universitets- och högskolerådets styrelse

 • Deltar i presidiesamrådet mellan Linköpings universitet och Region Östergötland
 • Deltar i Förvaltningschefsnätverket för landets universitet
 • Deltar i Sveriges universitets- och högskoleförbunds stämma
 • Styrelseledamot i NUAS, Det nordiska universitetsadministratörsnätverket

Årets ledare på LiU

Kent Waltersson fick priset 2010 för att ”han med sitt visionära ledarskap inte bara förmår förvalta verksamheten utan även utveckla och stärka det som redan tidigare fungerade bra. Han sätter upp tydliga mål och krav och agerar med organisationens bästa för ögonen. Kännetecknande för hans ledarskap är respekt, omtanke, fantasi, pondus och förmåga att fatta beslut.”

Publikationer Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Universitetsledningen Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Om Linköpings universitet Visa/dölj innehåll