Universitetsledningen (ULED)

Rektor och universitetsledningen leder verksamheten vid Linköpings universitet.

Rektor är utsedd av regeringen att leda LiU:s verksamhet. Helen Dannetun, professor i fysik, är sedan 2011 rektor för Linköpings universitet.

I universitetsledningen finns också två prorektorer, en för utbildning (Karin Fälth-Magnusson) och en för forskning (Folke Sjöberg), samt en vicerektor för utbildning (Roger Klinth) och en för samverkan (Peter Värbrand). Prorektorerna utses av universitetsstyrelsen och måste vara professorer, medan vicerektorerna utses av rektor. En av prorektorerna, Folke Sjöberg, är rektors ställföreträdare. I praktiken har prorektor och vicerektor annars liknande roller - deras uppgift är att ersätta rektor i olika sammanhang. Universitetsledningen inkluderar även universitetsdirektören (Kent Waltersson) som ansvarar för medarbetare och administration.

Universitetsledningen

Rektorssekreterare

Universitetsstyrelsen vid LiU

Internrevisionen

Relaterat innehåll