Universitetsledningen (ULED)

Rektor och universitetsledningen leder verksamheten vid Linköpings universitet.

Rektor är utsedd av regeringen att leda LiU:s verksamhet. Helen Dannetun, professor i fysik, är sedan 2011 rektor för Linköpings universitet. Roger Klinth är prorektor och Peter Värbrand är vicerektor för samverkan. Prorektor utses av universitetsstyrelsen och är rektors ställföreträdare, medan vicerektor utses av rektor. I praktiken har prorektor och vicerektor annars liknande roller - deras uppgift är att ersätta rektor i olika sammanhang. Universitetsledningen inkluderar även universitetsdirektören (Kent Waltersson) som ansvarar för medarbetare och administration.

Universitetsledningen

Universitetsstyrelsen vid LiU

Internrevisionen

Relaterat innehåll