Universitetsledningen (ULED)

Rektor och universitetsledningen leder verksamheten vid Linköpings universitet.

Rektor är utsedd av regeringen att leda LiU:s verksamhet. Helen Dannetun, professor i fysik, är sedan 2011 rektor för Linköpings universitet. Margareta Bachrack-Lindström är prorektor, Per-Olof Brehmer vicerektor för forskning (augusti -19) och Peter Värbrand är vicerektor för samverkan. Prorektor utses av universitetsstyrelsen och är rektors ställföreträdare, medan vicerektor utses av rektor. I praktiken har prorektor och vicerektor annars liknande roller - deras uppgift är att ersätta rektor i olika sammanhang. Universitetsledningen inkluderar även universitetsdirektören (Kent Waltersson) som ansvarar för medarbetare och administration.

Universitetsledningen
Visa/dölj innehåll

Rektorssekreterare
Visa/dölj innehåll

Universitetsstyrelse och internrevisionen vid LiU
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll