Gråtens betydelse

Mitt forskningsområde är inom palliativ vård. Jag har studerat gråtens betydelse för patienter och närstående. Mina undervisningsuppdrag finns främst vid Sjuksköterskeprogrammet, termin 5 och 6.

Jag är kursansvarig för den fristående kursen Vård av personer med demenssjukdom, 7,5 hp (avancerad nivå).

Jag är samordnare för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på Sjuksköterskeprogrammet för kommun och hemsjukvården i Östergötland.

I mina arbetsuppgifter på Sjuksköterskeprogrammet ingår också att vara handledare och tentator för examensarbete på C-nivå.

Publikationer

Relaterat innehåll