Klara Lundgren

Presentation

Arbetar på 50 % i grundutbildningen, termin 2 & 3, samt även i kursen inkontinens & inkontinensvård 7,5 poäng.