Fjärrlåneansvarig

Är du anställd vid ett annat bibliotek och behöver litteratur som finns på Linköpings universitetsbibliotek? Vänd dig till oss så levererar vi, om möjligt, materialet så snabbt vi kan.

Som anställd eller studerande vid Linköpings universitet som behöver litteratur som inte finns på Linköpings universitetsbibliotek kan du med fördel vända dig till universitetsbibliotekets fjärrlåneavdelning. Vi lånar in och/eller införskaffar material från hela världen.