Fjärrlåneansvarig

Är du anställd vid ett annat bibliotek och behöver litteratur som finns på Linköpings universitetsbibliotek? Vänd dig till oss så levererar vi, om möjligt, materialet så snabbt vi kan.

Är du anställd eller studerande vid Linköpings universitet och behöver litteratur som inte finns på Linköpings universitetsbibliotek? I så fall kan du med fördel vända dig till universitetsbibliotekets fjärrlåneavdelning. Vi lånar och/eller köper in material från hela världen. 

Läs mer om fjärrlån på Linköpings UB.