Hoppets betydelse hos patienter med cancer

Mitt forskningsområde är inom palliativ vård. Jag har studerat hoppets betydelse hos patienter med cancer i palliativ hemsjukvård.

Mina undervisningsuppdrag finns på Sjuksköterskeprogrammet där jag föreläser och är basgruppshandledare i olika terminer. Jag är också handledare för uppsatsskrivande studenter och examinator av C-uppsatser.
 

Utbildningsprogram

Publikationer

2016

Lisa Hjelmfors, Anna Strömberg, Katarina Karlsson, Louise Olsson, Tiny Jaarsma

Simulation to Teach Nursing Students About End-of-Life Care

Ingår i Journal of Hospice and Palliative Nursing

Artikel i tidskrift

2014

Helene Eriksson, Gisela Andersson, Louise Olsson, Anna Milberg, Maria Friedrichsen

Ethical Dilemmas Around the Dying Patient With Stroke: A Qualitative Interview Study With Team Members on Stroke Units in Sweden

Ingår i Journal of Neuroscience Nursing

Artikel i tidskrift

2011

Louise Olsson

Hopp hos döende patienter med cancer i palliativ hemsjukvård

Licentiatavhandling, sammanläggning

Relaterat innehåll