Hoppets betydelse hos patienter med cancer

Mitt forskningsområde är inom palliativ vård. Jag har studerat hoppets betydelse hos patienter med cancer i palliativ hemsjukvård.

Mina undervisningsuppdrag finns på Sjuksköterskeprogrammet där jag föreläser och är basgruppshandledare i olika terminer. Jag är också handledare för uppsatsskrivande studenter och examinator av C-uppsatser.
 

Utbildningsprogram
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2016

2014

2011

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll