Louise Olsson

Universitetsadjunkt

Hoppets betydelse hos patienter med cancer

Mitt forskningsområde är inom palliativ vård. Jag har studerat hoppets betydelse hos patienter med cancer i palliativ hemsjukvård.

Mina undervisningsuppdrag finns på Sjuksköterskeprogrammet där jag föreläser och är basgruppshandledare i olika terminer. Jag är också handledare för uppsatsskrivande studenter och examinator av C-uppsatser.
 

Publikationer

2016

Lisa Hjelmfors, Anna Strömberg, Katarina Karlsson, Louise Olsson, Tiny Jaarsma (2016) Simulation to Teach Nursing Students About End-of-Life Care Journal of Hospice and Palliative Nursing, Vol. 18, s. 512-518 Vidare till DOI

2014

Helene Eriksson, Gisela Andersson, Louise Olsson, Anna Milberg, Maria Friedrichsen (2014) Ethical Dilemmas Around the Dying Patient With Stroke: A Qualitative Interview Study With Team Members on Stroke Units in Sweden Journal of Neuroscience Nursing, Vol. 46, s. 162-170 Vidare till DOI

2011

Louise Olsson, Gunnel Östlund, Peter Strang, Eva Jeppsson Grassman, Maria Friedrichsen (2011) The Glimmering Embers: Experiences of hope among cancer patients in palliative home care Palliative & Supportive Care, Vol. 9, s. 43-54 Vidare till DOI
Louise Olsson (2011) Hopp hos döende patienter med cancer i palliativ hemsjukvård

2010

Louise Olsson, Gunnel Östlund, Eva Jeppsson Grassman, Maria Friedrichsen, Peter Strang (2010) Maintaining hope when close to death: insight from cancer patients in palliative home care International Journal of Palliative Nursing, Vol. 16, s. 607-612 Vidare till DOI

Publikationer

2016

Lisa Hjelmfors, Anna Strömberg, Katarina Karlsson, Louise Olsson, Tiny Jaarsma (2016) Simulation to Teach Nursing Students About End-of-Life Care Journal of Hospice and Palliative Nursing, Vol. 18, s. 512-518 Vidare till DOI

2014

Helene Eriksson, Gisela Andersson, Louise Olsson, Anna Milberg, Maria Friedrichsen (2014) Ethical Dilemmas Around the Dying Patient With Stroke: A Qualitative Interview Study With Team Members on Stroke Units in Sweden Journal of Neuroscience Nursing, Vol. 46, s. 162-170 Vidare till DOI

2011

Louise Olsson, Gunnel Östlund, Peter Strang, Eva Jeppsson Grassman, Maria Friedrichsen (2011) The Glimmering Embers: Experiences of hope among cancer patients in palliative home care Palliative & Supportive Care, Vol. 9, s. 43-54 Vidare till DOI

Relaterat innehåll