Presentation

Jag arbetar som internationell koordinator på Internationella enheten.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter rör:

  • Stöd till ansökningar och projekt inom internationalisering.
  • Försäkringar för utresande studenter (Student Ut).
  • Ansvarig International Credit Mobility (ICM).
  • Samordnare Linnaeus-Palme.

Utbildning

Jag har en Magisterexamen i företagsekonomi från Linköpings universitet.

Min avdelning