Presentation

Jag arbetar som internationell koordinator på Internationella enheten.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter rör:

  • Stöd till ansökningar och projekt inom internationalisering (stöd till prorektor Roger Klinth).
  • Försäkringar för utresande studenter (Student Ut).
  • OLS (Online Linguistic Support)
  • ICM International Credit Mobility

Utbildning:

Jag har en Magisterexamen i företagsekonomi från Linköpings universitet.

Min avdelning
Visa/dölj innehåll