Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Forskarutbildningsadministratör
  • Inköpshandläggare
  • Beställare av kontorsmaterial, böcker och förbrukningsvaror
  • Inrapporteringar i DiVA

Institution och avdelning
Visa/dölj innehåll