Matematiska institutionen (MAI)

Matematik är av grundläggande betydelse för modern naturvetenskap och teknik men det är samtidigt ett eget vetenskapsområde.

Matematiska institutionen (MAI) är en institution med cirka 100 medarbetare och 4 avdelningar.

Forskning och utbildning vid institutionen omfattar ett brett spektrum av områden, från ren matematik och inomvetenskapligt genererade problemställningar till tillämpningar inom teknik, naturvetenskap, ekonomi och ämnesdidaktik.

Nyheter på MAI

Filip Berglund, tidigare student på matematikprogrammet.

04 december 2023

Exjobb studerar effektivisering av avloppssystem

Hur kan Växjö kommun effektivisera sitt avloppssystem? Det undersökte Filip Berglund i sitt exjobb. På LiU läste han kandidat- och masterprogrammet i matematik

06 november 2023

Över 92 miljoner till forskning inom naturvetenskap och teknik

Hela 23 projekt inom teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet får dela på 92,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Projekten handlar bland annat om visualisering, energilagring och nya nanomaterial.

Tre personer sitter vid en simulator

26 oktober 2023

Samarbetet lyfter utvecklingen av nya skolflygplan

Åtta studenter från Washington State University, WSU, har landat på LiU. De är första kullen i det nya fyrpartssamarbetet mellan LiU, WSU och flygplanstillverkarna Saab och Boeing.

Forskning vid MAI

Abstrakt 3D-mönster.

Modern multivariat statistik

Idag finns det ett stort behov av att analysera komplex hög-dimensionell data. Moderna teorier behöver utvecklas genom kunskap från de klassiska metoderna inom multivariat statistik.

En klockbeprydd arm med svart skjorta pekar på mattetal skrivna med svart penna på en whiteboard

Undervisning och lärande i statistik på högstadiet och gymnasiet

Forskning visar att det är utmanande för elever att lära sig statistiska begrepp och metoder. Lärare behöver beredskap och verktyg för att kunna stötta eleverna i deras lärande. I projektet studeras därför undervisning och lärande av statistik.

A 3-edge-coloring of the Desargues graph. Created by: Koko90. CC BY-SA 3.0. https://en.wikipedia.org/wiki/Edge_coloring#/media/

Grafteori

Forskargruppen i grafteori vid LiU studerar framför allt klassisk grafteori med ett särskilt fokus på graffärgningar och Hamiltonsk grafteori.

Seminarieserier vid MAI

Forskarutbildning vid MAI

Hur är det att doktorera på MAI?

Efter doktorandstudierna - vad händer sedan?

Skolsamverkan

Utbildningsprogram som MAI är delaktig i

Grundnivå

Porträtt av en högskolestudent som skriver på tavlan under en matematiklektion.

Matematik, kandidatprogram, 180 hp

Både näringslivet och forskarvärlden efterfrågar personer med fördjupade kunskaper i matematik. Detta kandidatprogram gör dig till en problemlösare som kan arbeta med frågor till nytta för hela samhället, vilket ger stora valmöjligheter efter examen.

Matematiska formler på lightboard

Civilingenjör i teknisk matematik, 300 hp

Civilingenjörsprogrammet i teknisk matematik passar dig som vill kombinera ett stort matematikintresse med ingenjörsyrket. Här läser du matematik och programmering och en valbar teknisk inriktning. Du blir en matematisk expert med teknisk spets.

Civilingenjör Teknisk fysik programbild 6cyyy

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik, 300 hp

För att leda utvecklingen i teknikens framkant och lösa riktigt svåra problem krävs avancerad kunskap. Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik och elektroteknik gör dig redo för alla utmaningar inom både näringsliv och akademi.

Fristående kurser

Avancerad nivå/Master

Exjobb vid MAI

Avdelningar

Kontakt

Institutionsledning

Medarbetare

Adress

Besöksadress

Matematiska institutionen, Hus B, ingång 21-25, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
Matematiska institutionen
581 83 Linköping

Studerandeexpedition

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 23, plan 1, Campus Valla
expedition@mai.liu.se

Relaterat innehåll