Matematiska institutionen (MAI)

Matematik är av grundläggande betydelse för modern naturvetenskap och teknik men det är samtidigt ett eget vetenskapsområde.

Matematiska institutionen (MAI) är en institution med cirka 100 medarbetare och 4 avdelningar.

Forskning och utbildning vid institutionen omfattar ett brett spektrum av områden, från ren matematik och inomvetenskapligt genererade problemställningar till tillämpningar inom teknik, naturvetenskap, ekonomi och ämnesdidaktik.

Nyheter från Matematiska institutionen (MAI)

Kaj Holmberg och Roghayeh Hajizadeh

19 mars 2024

Effektivisering av snöröjning i städer

Forskare på Matematiska institutionen vid Linköping har tagit fram en matematisk modell om hur snöröjning kan optimeras i svenska städer.

Filip Berglund, tidigare student på matematikprogrammet.

04 december 2023

Exjobb studerar effektivisering av avloppssystem

Hur kan Växjö kommun effektivisera sitt avloppssystem? Det undersökte Filip Berglund i sitt exjobb. På LiU läste han kandidat- och masterprogrammet i matematik

Johanna Rosén i labbet på IFM.

06 november 2023

Över 92 miljoner till forskning inom naturvetenskap och teknik

Hela 23 projekt inom teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet får dela på 92,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Projekten handlar bland annat om visualisering, energilagring och nya nanomaterial.

Seminarieserier vid Matematiska institutionen (MAI)

Forskning och forskarutbildning vid Matematiska institutionen (MAI)

Gruppbild på Nageswari Shanmugalingam, Anders Björn, Jana Björn och Tomas Sjödin.

Ickelinjär potentialteori

Forskargruppen är främst intresserad av analys på metriska rum, speciellt ickelinjär potentialteori associerade med p-harmoniska funktioner och kvasiminimerare i euklidiska och metriska rum.

Abstrakt bild med algoritmer och digitala symboler

WASP vid Matematiska Institutionen (MAI)

Forskningsmiljön vid Matematiska institutionen (MAI), kopplad till WASP - Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, består av de två grupperna Matematik och algoritmer för intelligent beslutsfattande samt Optimering för maskininlärning.

En grupp unga människor håller i pusselbitar

Forskarskolan i tvärvetenskaplig matematik

Inom forskarskolan utbildas doktorander som har ett starkt intresse för matematik och som samtidigt vill arbeta aktivt med problem inom tillämpade ämnen. På så sätt stimuleras kontakter mellan matematiker och kompetenser inom andra discipliner.

Mattecoach på nätet - Skolsamverkan i matematik

Forskarutbildning på MAI

Utbildningsprogram som MAI är delaktig i

Grundnivå

Porträtt av en högskolestudent som skriver på tavlan under en matematiklektion.

Matematik, kandidatprogram, 180 hp

Både näringslivet och forskarvärlden efterfrågar personer med fördjupade kunskaper i matematik. Detta kandidatprogram gör dig till en problemlösare som kan arbeta med frågor till nytta för hela samhället, vilket ger stora valmöjligheter efter examen.

Matematiska formler på lightboard

Civilingenjör i teknisk matematik, 300 hp

Civilingenjörsprogrammet i teknisk matematik passar dig som vill kombinera ett stort matematikintresse med ingenjörsyrket. Här läser du matematik och programmering och en valbar teknisk inriktning. Du blir en matematisk expert med teknisk spets.

Civilingenjör Teknisk fysik programbild 6cyyy

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik, 300 hp

För att leda utvecklingen i teknikens framkant och lösa riktigt svåra problem krävs avancerad kunskap. Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik och elektroteknik gör dig redo för alla utmaningar inom både näringsliv och akademi.

Fristående kurser

Avancerad nivå/Master

Exjobb vid Matematiska institutionen (MAI)

Avdelningar på Matematiska institutionen (MAI)

Kontakt på Matematiska institutionen (MAI)

Institutionsledning

Medarbetare

Adress

Besöksadress

Matematiska institutionen, Hus B, ingång 21-25, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
Matematiska institutionen
581 83 Linköping

Studerandeexpedition

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 23, plan 1, Campus Valla
expedition@mai.liu.se

Mer om LiU och Campus Valla