Matematiska institutionen (MAI)

Matematik är av grundläggande betydelse för modern naturvetenskap och teknik men det är samtidigt ett eget vetenskapsområde.

Matematiska institutionen (MAI) är en institution med cirka 100 medarbetare och 5 avdelningar.

Forskning och utbildning vid institutionen omfattar ett brett spektrum av områden, från ren matematik och inomvetenskapligt genererade problemställningar till tillämpningar inom teknik, naturvetenskap, ekonomi och ämnesdidaktik.

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Konferenser
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Skolsamverkan
Visa/dölj innehåll

Utbildningsprogram vid MAI
Visa/dölj innehåll

Grundnivå

Avancerad nivå/Master

Avdelningar
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Medarbetare

Adress

Besöksadress

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 21-25, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
Matematiska institutionen
581 83 Linköping

Studerandeexpedition

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 23, plan 1, Campus Valla
expedition@mai.liu.se

Internt
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll