Matematiska institutionen (MAI)

Matematik är av grundläggande betydelse för modern naturvetenskap och teknik men det är samtidigt ett eget vetenskapsområde.

Matematiska institutionen (MAI) är en institution med cirka 100 medarbetare och 4 avdelningar.

Forskning och utbildning vid institutionen omfattar ett brett spektrum av områden, från ren matematik och inomvetenskapligt genererade problemställningar till tillämpningar inom teknik, naturvetenskap, ekonomi och ämnesdidaktik.

ForskningVisa/dölj innehåll

Disputationer, licentiatseminarier och konferenserVisa/dölj innehåll

11 februari 2022

Disputation inom matematiska vetenskaper: Fredrik Laurén

kl. 13.15 – 15.00 Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla

Fredrik Laurén vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling " Summation-by-parts formulations for flow problems". Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten. Opponent är Martin Kronbichler, universitetslektor, Uppsala universitet.

Kontakt

ForskarutbildningVisa/dölj innehåll

SkolsamverkanVisa/dölj innehåll

Utbildningsprogram vid MAIVisa/dölj innehåll

Grundnivå

Avancerad nivå/Master

AvdelningarVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Institutionsledning

Medarbetare

Adress

Besöksadress

Matematiska institutionen, Hus B, ingång 21-25, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
Matematiska institutionen
581 83 Linköping

Studerandeexpedition

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 23, plan 1, Campus Valla
expedition@mai.liu.se

NyheterVisa/dölj innehåll

InterntVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll