Matematiska institutionen (MAI)

Matematik är av grundläggande betydelse för modern naturvetenskap och teknik men det är samtidigt ett eget vetenskapsområde. Det gör att forskning och utbildning vid institutionen omfattar ett brett spektrum av områden, från ren matematik och inomvetenskapligt genererade problemställningar till tillämpningar inom teknik, naturvetenskap, ekonomi och ämnesdidaktik.

Från kalendern

24 maj 2018

Licentiatseminarium inom optimeringslära: Andongwisye John Mwakisisile

kl. 13.15 – 15.00 Nobel (BL32), B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla

Andongwisye John Mwakisisile, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling med titeln "Asset Liability Management for Tanzania Pension Funds". Opponent är Per Olov Lindberg, professor emeritus, KTH. Seminariet hålls på engelska och är öppet för allmänheten.

Kontakt

Andongwisye John Mwakisisile

31 maj 2018

Disputation inom matematik: Mikael Hansson

kl. 13.15 – 15.30 Nobel (BL32), B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla

Mikael Hansson, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling med titeln "Combinatorics and Topology Related to Involutions in Coxeter Groups ". Opponent är Nathan Reading, Associate Professor, North Carolina State University. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.

Kontakt

Institutionsledning

Avdelningar

Forskning

Forskningssamarbetet Rwanda-Sverige

Bygger forskningskapacitet vid universitetet i Rwanda

Forskningssamarbetet mellan University of Rwanda (UR) och Sverige är det största bilaterala forskningsprogrammet som för närvarande finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). I linje med Rwandas utvecklingsmål består programmet av tre komponenter: forskarutbildning, forskningsinfrastruktur och forskningsledning.

Matematiska institutionen (MAI) vid Linköpings universitet tillsammans med Matematiska institutionen vid Stockholms universitet är de svenska partnerna i delprogrammet Tillämpad matematik och statistik.

Huvudmålet med detta delprogram är att utbilda mastersstudenter och doktorander i matematik och statistik och hjälpa universitetet i Rwanda att utveckla egna utbildningsprogram i matematik och statistik. Ett annat mål för delprogrammet är att bidra till att utveckla forskningsmiljön för matematik och statistik vid University of Rwanda.

MAI är ansvarig för samordningen på den svenska sidan av UR-Sweden-programmet.

 

 

 

Skolsamverkan

Forskarutbildning

Nyhetsartiklar

Kalendarium och seminarier

Medarbetare

Adresser

Besöksadress

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 21-25, Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet, Matematiska institutionen, 581 83 Linköping

Studerandeexpedition

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 23, Campus Valla, Linköping, expedition@mai.liu.se

Relaterat innehåll