Matematiska institutionen (MAI)

Matematik är av grundläggande betydelse för modern naturvetenskap och teknik men det är samtidigt ett eget vetenskapsområde.

Matematiska institutionen (MAI) är en institution med cirka 100 medarbetare och 4 avdelningar.

Forskning och utbildning vid institutionen omfattar ett brett spektrum av områden, från ren matematik och inomvetenskapligt genererade problemställningar till tillämpningar inom teknik, naturvetenskap, ekonomi och ämnesdidaktik.

ForskningVisa/dölj innehåll

Disputationer, licentiatseminarier och konferenserVisa/dölj innehåll

16 juni 2021

Licentiatseminarium inom matematiska vetenskaper: Uledi Ngulo

kl. 13.15 – 16.00 Zoom

Uledi Ngulo, vid Matematiska institutionen, försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Decomposition methods for combinatorial optimization". Opponent är professor Athanasios Migdalas vid Luleå tekniska universitet. Seminariet sker i Zoom. Kontakta torbjorn.larsson@liu.se för Zoom-länk.

Kontakt

18 juni 2021

Licentiatseminarium inom matematiska vetenskaper: Emelyne Umunoza Gasana

kl. 10.15 – 13.00 Zoom

Emelyne Umunoza Gasana, vid Matematiska institutionen, försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Misclassification Probabilities through Edgeworth-type Expansion for the Distribution of the Maximum Likelihood based Discriminant Function". Opponent är Stepan Mazur, universitetslektor vid Örebro universitet. Seminariet sker i Zoom.

Kontakt

ForskarutbildningVisa/dölj innehåll

SkolsamverkanVisa/dölj innehåll

Utbildningsprogram vid MAIVisa/dölj innehåll

Grundnivå

Avancerad nivå/Master

AvdelningarVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Institutionsledning

Medarbetare

Adress

Besöksadress

Matematiska institutionen, Hus B, ingång 21-25, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
Matematiska institutionen
581 83 Linköping

Studerandeexpedition

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 23, plan 1, Campus Valla
expedition@mai.liu.se

NyheterVisa/dölj innehåll

InterntVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll