Matematiska institutionen (MAI)

Matematik är av grundläggande betydelse för modern naturvetenskap och teknik men det är samtidigt ett eget vetenskapsområde. Det gör att forskning och utbildning vid institutionen omfattar ett brett spektrum av områden, från ren matematik och inomvetenskapligt genererade problemställningar till tillämpningar inom teknik, naturvetenskap, ekonomi och ämnesdidaktik.

Disputationer och licentiatseminarier
Visa/dölj innehåll

8 juni 2020

Disputation inom matematisk statistik: Edward Kanuti Ngailo

kl. 15.15 – 17.00 Hopningspunkten, B-huset, ingång 23, Campus Valla

Edward Kanuti Ngailo, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling med titeln "Contributions to linear discriminant analysis with applications to growth curves". Opponent är Anuradha Roy, Associate Professor, Dept. of Management Science and Statistics, The University of Texas at San Antonio, USA. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten också online via Zoom. För anmälan: https://bit.ly/36fuupt. Då får du Zoom länk via e-post.

Kontakt

Konferenser
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Skolsamverkan
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Avdelningar
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Medarbetare

Adress

Besöksadress

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 21-25, Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet, Matematiska institutionen, 581 83 Linköping

Studerandeexpedition

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 23, Campus Valla, Linköping, expedition@mai.liu.se

Institutionsstyrelse
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll