Verksamhetsstöd (VS)

Verksamhetsstöd vid Matematiska institutionen arbetar med att stödja institutionens och universitetets verksamhet genom att säkerställa en väl fungerande administration utifrån verksamhetens behov.

Detta sker genom ett proaktivt och strategiskt förhållningssätt till omvärlden, en nära samverkan med verksamheten och ett långsiktigt processorienterat arbetssätt.

Inom avdelningen vill vi skapa en miljö som uppmuntrar till nytänkande och som är lyhörd för aktuella förutsättningar och behov, och som skapar engagemang hos medarbetarna.

Vi arbetar med:

  • utbildnings- och forskningsadministration
  • ekonomi
  • ledningsstöd
  • HR
  • registratur och arkivering
  • inköp och upphandling
  • lokaler
  • kommunikation
  • administrativt stöd till Sidas finansierade bilaterala samarbete med Rwanda, Uganda, Tanzania, Moçambique och Kambodja.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Adress

Besöksadress

Matematiska institutionen, Hus B, ingång 21-25, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
Matematiska institutionen
581 83 Linköping

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Institution och campus Visa/dölj innehåll