Verksamhetsstöd (VS)

Verksamhetsstöd vid Matematiska institutionen arbetar med att stödja institutionens och universitetets verksamhet genom att säkerställa en väl fungerande administration utifrån verksamhetens behov. Detta sker genom ett proaktivt och strategiskt förhållningssätt till omvärlden, en nära samverkan med verksamheten och ett långsiktigt processorienterat arbetssätt.

Inom avdelningen vill vi skapa en miljö som uppmuntrar till nytänkande och som är lyhörd för aktuella förutsättningar och behov, och som skapar engagemang hos medarbetarna.

Vi arbetar med:

  • Utbildnings- och forskningsadministration
  • Ekonomi
  • Ledningsstöd
  • HR
  • Registratur och arkivering
  • Inköp och upphandling
  • Lokaler
  • Kommunikation
  • Administrativ stöd till Sidas finansierade bilaterala samarbete med Rwanda, Uganda, Tanzania och Moçambique

 

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Medarbetare

Adresser

Besöksadress

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 21-25, Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet, Matematiska institutionen, 581 83 Linköping

Institution och campus