Intraprenörskap

Jag är industridoktorand inom ämnet intraprenörskap (dvs. entreprenörskap inom ett bolag) med fokus på bland annat nedanstående frågeställningar:

  • Hur kan bolag implementera ett starkt intraprenörskapsfokus?
  • Vilka effekter ser man i bolag med intraprenörskapsfokus?
  • Vilken kulturell påverkan har intraprenörskap inom ett bolag?
  • Vilket internt stöd behövs inom bolag för att upptäcka och nyttja nya affärsmöjligheter?