Fotografi av Olov Andersson

Olov Andersson

Forskningsingenjör

Presentation

Jag arbetar i huvudsak inom grundutbildningen inom områdena Digitalteknik och Datorteknik

Jag underhåller och nyutvecklar laborationsutrustning till våra kurser. I arbetet ingår också att vara handledare i våra projektkurser.

Medarbetare

Organisation