Samordnare

Jag är samordnare på CSAN med huvudansvar för kontohantering samt bokning av resor för stipendiater och gäster. Jag har personligt ansvar för ett kreditkort att använda för CSAN:s räkning.

Jag arbetar också som administratör mot forskarutbildningen. Där ingår uppgifter som rapportering i LADOK av resultat, tillgodoräknanden samt aktivitet och försörjning när det gäller forskarstuderande.

Jag har praktiska uppdrag mot Strimma undervisningen på en termin på läkarprogrammet.

Organisation