Fotografi av Ulla Svensson Bater

Ulla Svensson Bater

Samordnare

Samordnare på Centrum för social och affektiv neurovetenskap - CSAN.

Samordnare

Jag är samordnare på CSAN med huvudansvar för kontohantering samt bokning av resor för stipendiater och gäster. Jag har personligt ansvar för ett kreditkort att använda för CSAN:s räkning.

Jag arbetar också som administratör mot forskarutbildningskurser på BKV. Där ingår att vara kontaktperson mot kursansvariga, upprätta kurser i ladok och rapportera in resultat. 


Organisation