Presentation

Jag tog min doktorsexamen i medicinsk informatik vid Linköpings universitet 2019. Därefter arbetade jag som postdoc vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet.

Nu arbetar jag som applikationsexpert inom artificiell intelligens och maskininlärning vid Nationellt superdatorcentrum, Linköpings universitet.

Publikationer

2019

2017

Nationellt superdatorcentrum