Presentation

Xuan Gu tog sin doktorsexamen i medicinsk informatik vid Linköpings universitet 2019. Därefter arbetade Xuan som postdoc vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet. Han arbetar nu som forskningsingenjör vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) vid Linköpings universitet.

Xuan arbetar för Analytical Imaging Diagnostics Arena (AIDA), en samarbetsarena som stödjer forskning och innovation inom artificiell intelligens (AI) inom medicinsk bilddiagnostik samordnad av CMIV. Han är också en del av infrastrukturutvecklingen i BIGPICTURE-satsningen, och etablerar en Petabyte AI-plattform för europeisk digital patologi.