Nationellt superdatorcentrum (NSC)

Datorhall på Nationellt Superdatorcentrum, Campus Valla, Linköpings universitet. Foto Thor Balkhed

Nationellt Superdatorcentrum (NSC) vid Linköpings universitet har i mer än 25 år varit en av Sveriges ledande leverantörer av högprestandaberäkningar och datalagring. NSC driver och utvecklar storskaliga beräknings- och lagringsresurser för användare inom svensk akademisk forskning samt för våra partners, Saab och SMHI. 

Våra resurser används av forskare inom ett flertal olika discipliner t.ex. materialvetenskap och strömningsmekanik och dessutom inom många andra vetenskapsområden inom fysik, kemi, biovetenskap och meteorologi/klimatologi etc.

Nyheter om NSC
Visa/dölj innehåll

Bilder från NSC
Visa/dölj innehåll

Data center at National Supercomputer Centre, Campus Valla, Linköping University. Thor Balkhed
Data center at National Supercomputer Centre, Campus Valla, Linköping University. David Einar
Data center at National Supercomputer Centre, Campus Valla, Linköping University. Thor Balkhed
Data center at National Supercomputer Centre, Campus Valla, Linköping University. David Einar
National Supercomputer Centre, Campus Valla, Linköping University. David Einar
Data center at National Supercomputer Centre, Campus Valla, Linköping University. David Einar
National Supercomputer Centre, Campus Valla, Linköping University. David EinarDavid Einar
Data center at National Supercomputer Centre, Campus Valla, Linköping University. Thor Balkhed

Ledning och medarbetare
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Mer information om NSC
Visa/dölj innehåll