Nationellt superdatorcentrum (NSC)

Datorhall på Nationellt Superdatorcentrum, Campus Valla, Linköpings universitet. Foto Thor Balkhed

Nationellt Superdatorcentrum (NSC) vid Linköpings universitet har i mer än 25 år varit en av Sveriges ledande leverantörer av högprestandaberäkningar och datalagring. NSC driver och utvecklar storskaliga beräknings- och lagringsresurser för användare inom svensk akademisk forskning samt för våra partners, Saab och SMHI. 

Våra resurser används av forskare inom ett flertal olika discipliner t.ex. materialvetenskap och strömningsmekanik och dessutom inom många andra vetenskapsområden inom fysik, kemi, biovetenskap och meteorologi/klimatologi etc.

Nyheter om NSC

Superdatorn Berzelius fotograferad med vidvinkel.

24 januari 2023

Svensk AI-forskning får mer muskler

Cancerdiagnostik, datorseende och materialutveckling är bara några forskningsutmaningar som AI kan bidra till att lösa. Superdatorn Berzelius invigdes våren 2021 och redan nu behövs mer kraft för att möta behovet hos svensk AI-forskning.

Tre personer sitter på en scen med publiken framför.

09 december 2022

Nya NAISS: Vassare organisation för superdatorer i Sverige

SNIC blir NAISS vid årsskiftet när LIU får ansvaret för en ny organisation för superdatorer och storskaliga beräkningar i Sverige. ”Vårt absolut största nationella åtagande”, säger LiU:s vicerektor Matts Karlsson.

Server med inkoplade kablar.

30 juni 2022

Vetenskapsrådet finansierar ny organisation för beräkningsresurser

Vetenskapsrådet beviljar ansökan från Linköpings universitet för utlysningen Bidrag till infrastruktur för nationella beräkningsresurser och tillhörande tjänster.

Bilder från NSC

Ledning och medarbetare

Medarbetare

Mer information om NSC