Nationellt superdatorcentrum (NSC)

Datorhall på Nationellt Superdatorcentrum, Campus Valla, Linköpings universitet. Foto Thor Balkhed

Nationellt Superdatorcentrum (NSC) vid Linköpings universitet har i mer än 25 år varit en av Sveriges ledande leverantörer av högprestandaberäkningar och datalagring. NSC driver och utvecklar storskaliga beräknings- och lagringsresurser för användare inom svensk akademisk forskning samt för våra partners, Saab och SMHI. 

Våra resurser används av forskare inom ett flertal olika discipliner t.ex. materialvetenskap och strömningsmekanik och dessutom inom många andra vetenskapsområden inom fysik, kemi, biovetenskap och meteorologi/klimatologi etc.

Nyheter om NSC

Bilder från NSC

Datorhall på Nationellt Superdatorcentrum, Campus Valla, Linköpings universitet.
Datorhall på Nationellt Superdatorcentrum, Campus Valla, Linköpings universitet. Thor Balkhed
Datorhall på Nationellt superdatorcentrum (NSC).
Datorhall på Nationellt superdatorcentrum (NSC). David Einar
Datorhall på Nationellt Superdatorcentrum, Campus Valla, Linköpings universitet.
Datorhall på Nationellt Superdatorcentrum, Campus Valla, Linköpings universitet. Thor Balkhed
Datorhall på Nationellt superdatorcentrum (NSC).
Datorhall på Nationellt superdatorcentrum (NSC). David Einar
Personer på Nationellt superdatorcentrum (NSC).
Nationellt superdatorcentrum (NSC). David Einar
Datorhall på Nationellt superdatorcentrum (NSC).
Datorhall på Nationellt superdatorcentrum (NSC). David Einar
Medarbetare på Nationellt superdatorcentrum (NSC).
Nationellt superdatorcentrum (NSC). David EinarDavid Einar
Datorhall på Nationellt Superdatorcentrum, Campus Valla, Linköpings universitet.
Datorhall på Nationellt Superdatorcentrum, Campus Valla, Linköpings universitet. Thor Balkhed

Ledning och medarbetare

Medarbetare

Mer information om NSC