22 oktober 2018

Informationssystem används i de flesta verksamheter inom respons- och räddningsområdet, till exempel för beslutsstöd, kommunikation och informationsutbyte. Förutsättningarna för nya system - som kan möjliggöra samverkan mellan olika yrkesgrupper - bestäms av en rad faktorer som rättsregler, sekretess och organisation.

kayvan yousefi mojir, doktorsavhandlingKayvan Yousefi Mojir hoppas att hans avhandling ska bli läst och få praktisk betydelse. Samhället har mycket att tjäna på samverkan över sektorsgränser. Bild: Mikael Sönne

Samverkan med nya yrkesgrupper

I sin doktorsavhandling Information Systems Development for Emerging Public Sector Cross-sector Collaborations: The Case of Swedish Emergency Response undersöker Kayvan Yousefi Mojir möjligheter, utmaningar och behov av att utveckla informationssystem för nya aktörer som i framtiden kan samverka med räddningstjänsten.

Sådana tvärsektoriella samverkansformer förekommer redan i dag - till exempel i Södertälje där väktare och brandkår arbetar tillsammans och i Östersund där en rad blåljus-myndigheter samlokaliserats i Trygghetens hus – men kan utvecklas vidare i framtiden. I avhandlingen pekar Yousefi Mojir ut fyra yrkesgrupper för en sådan samverkan: väktare, administrativ personal inom räddningstjänsten, fastighetstekniker och hemtjänstpersonal.

kayvan yousefi mojir, doktorsavhandlingEn förutsättning för fungerande samarbeten är anpassade informationssystem. De verktyg som används i dag – från enkla appar till avancerade dataprogram - är bristfälliga och bromsar utvecklingen.

- Ja, de jag talat med uttrycker ett tydligt behov av system anpassade för sektorsövergripande samarbete. 

- Det gäller till exempel hur man skickar larm till olika aktörer, hur man kommunicerar och delar händelseinformation med varandra och hur man navigerar och positionerar sig vid en olycksplats, säger Kayvan Yousefi Mojir.

Gör saker i rätt ordning

I arbetet med nya informationssystem måste utvecklarna ta hänsyn till samma faktorer som i praktiken bromsar utvecklingen: rättsregler och organisation. Det är inte stor idé att utveckla nya system, och anpassa gamla, om man inte först har löst problemen med till exempel ansvarsområden, prioriteringar och befogenheter.

Det gäller till exempel att definiera de nya aktörernas ansvar och befogenheter och samtidigt bestämma hur de ska prioritera mellan vanliga arbetsuppgifter och ”nya” insatser. Med andra ord måste förutsättningarna för samarbetet klargöras innan de konkreta verktygen utvecklas.

- De som samverkar redan i dag använder gamla system som inte är designade för samarbete. Det skapar problem, säger Kayvan Yousefi Mojir.

kayvan yousefi mojir, doktorsavhandling"Visst blev den fin!" Kayvan Yousefi Mojir tog hjälp av en god vän för att göra omslaget till avhandlingen. 

- Ta en sådan enkel sak som att dela bilder, filmer eller annan händelseinformation om en olycka. Där har Polisen strikta sekretessregler och för att skicka sådan information till andra myndigheter.

Samverkan med stor betydelse

Allmänt sett tycker Kayvan Yousefi Mojir att det finns ett stort värde i tvärsektoriell samverkan där samhällsresurser från andra sektorer har potential att hjälpa till i räddningsverksamhet. Det kan vara såväl samhällsekonomiskt lönsamt som ett sätt att stärka beredskapen för både små och stora insatser. I förlängningen handlar det om att rädda liv.

  • Kayvan Yousefi Mojir försvarar sin avhandling kl. 09.00 den 26/10 2018. Plats är ACAS, A-huset på Campus Valla. Handledare har varit Sofie Pilemalm, Stefan Holgersson och Johanna Sefyrin vid Linköpings universitet. Det är den andra doktorsavhandlingen som läggs fram inom ramen för CARER vid LiU.

Läs avhandlingen här