Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER)

Forskning inom respons- och räddningssystem

CARER är ett centrum för forskning, utbildning och uppdragsverksamhet inom risk-, respons- och räddningsområdet vid Linköpings universitet. CARER är ett avtalscentrum i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och har sin administrativa anknytning till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.

Centrat bedriver forskning och utbildning om samhällets responsförmåga vid olyckor. Detta inkluderar allt från vardagsolyckor till extraordinära händelser på såväl lokal som nationell nivå och global nivå. Det innebär också att möjligheterna att kombinera och komplettera traditionella responsresurser, som till exempel räddningstjänst och ambulanssjukvård, med övriga samhällsresurser inklusive den enskilde individen, undersöks.

CARERs främsta resurs är de människor som verkar inom centrumbildningen. Då verksamheten är mång- och tvärvetenskaplig samlas här många olika kompetenser och intressen. Samverkansmöjligheter och -svårigheter mellan dessa olika typer av resurser blir då ett viktigt inslag. Området är av naturen tvärvetenskapligt, vilket speglas av CARERs sammansättning som i dagsläget spänner över tre fakulteter (filosofisk, medicinsk och teknisk) och sju institutioner.

Var med och utveckla svensk räddningstjänst

Fokusområden

Forskningsprojekt

Resultat av vår forskning

Nyheter och reportage 

Nyhetsbrev och sociala medier

CARERs nyhetsbrev

För regelbunden uppdatering om CARERs verksamhet - prenumerera på vårt nyhetsbrev som skickas ut några gånger om året. 

Läs de senaste nyhetsbreven här.

 

 

* obligatoriska fält

CARER på Research Gate

Följ oss på Research Gate och vårt projekt:

Räddning på skadeplats Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats

 

Publikationer

Kontakt

Adress

Postadress

CARER, Linköpings universitet, 58183 Linköping

Besöksadress

Infart 1, Hans Meijers väg, A-huset, ingång 17, plan 2, korridor A, Campus Valla

Samarbetspartners

Säkerhet och krishantering vid LiU