Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER)

Bild från övning med räddningstjänsten.

CARER är ett centrum för forskning, utbildning och uppdragsverksamhet inom risk-, respons- och räddningsområdet vid Linköpings universitet. CARER är ett avtalscentrum i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och har sin administrativa anknytning till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.

Centret bedriver forskning och utbildning om samhällets responsförmåga vid olyckor. Detta inkluderar allt från vardagsolyckor till extraordinära händelser på såväl lokal som nationell nivå och global nivå. Det innebär också att möjligheterna att kombinera och komplettera traditionella responsresurser, som till exempel räddningstjänst och ambulanssjukvård, med övriga samhällsresurser inklusive den enskilde individen, undersöks.

CARER:s verksamhet är mång- och tvärvetenskaplig och samlar många olika kompetenser och intressen. Samverkansmöjligheter och -svårigheter mellan dessa olika typer av resurser blir då ett viktigt inslag. Området är av naturen tvärvetenskapligt, vilket speglas av CARER:s sammansättning som i dagsläget spänner över tre fakulteter (filosofisk, medicinsk och teknisk) och sju institutioner.

Läs vårt senaste nyhetsbrev här: CARER nyhetsbrev 1 2020 och senaste nyhetsbrevet för Nätverket för efterforskning av försvunna personer: Nyhetsbrev EFP-nätverk maj 2020

Aktuella webbinarier och podcasts
Visa/dölj innehåll

Man på klippa.

Säkert friluftsliv och frivilliga insatser vid olyckor

I juni 2020 hölls tre webbinarier om säkerhet i friluftslivet med CARER som medarrangör. Seminarierna finns på vår Facebooksida och via länkarna nedan: 

Nicklas Blad, Fjällräddningen: Säkerhet på fjällvandringen

Lena Conlan,  Crossing Latitudes: Friluftsliv för trygghet och glädje

Mateusz Sosnowski, Södertörns brandförsvarsförbund: Att tända en eld - och släcka den igen

I LiU:s poddserie Fakultet talar CARER:s föreståndare Sofie Pilemalm om vikten av frivilliga: Vem räddar räddningstjänsten?

Nyheter och sociala medier 
Visa/dölj innehåll

Nyheter och reportage

CARERs nyhetsbrev

För regelbunden uppdatering om CARER:s verksamhet - prenumerera på vårt nyhetsbrev som skickas ut några gånger om året. 

Läs det senaste nyhetsbrevet här: Carer nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev här.

 

 

* obligatoriska fält

CARER i andra medier

God Morgon Världen i SR om frivilligarbete under coronaepidemin. Med Sofie Pilemalm (19/4 2020)

Intervju i Dagens Nyheter med Sofie Pilemalm om behovet av frivilliga i coronakrisen. (27/3 2020)

Digitalisering för samverkan och trygghet i socialt utsatta områden, föreläsning av Sofie Pilemalm i föreläsningsserien Strimman (4/2 2020)

Teknik och frivilliga släcker bränder och räddar liv, föreläsning av Sofie Pilemalm i Kunskapskanalen.

Intervju i Bohusläningen och TTELA om riskerna med frivilliga sökinsatser (låsta länkar) (4/12 2019).

Rebecca Stenberg intervjuas i Sveriges Radio P4 Väst om försvunna personer (4/12 2019)

Intervju i SR P1 med Rebecca Stenberg om frivilliga sökinsatser (2/12 2019)

Fler försvunna personer skulle kunna räddas, TT-artikel i Expressen mfl medier (31/10 2019).

Var tredje saknad har anmälts försvunnen förr. Rebecca Stenberg intervjuas i SVT Stockholm om försvunna personer (10/9 2019).

Rebecca Stenberg om att Polisen inte prioriterar arbetet med försvunna personer. TT-artikel i bland annat Aftonbladet. (23/8 2019). Även inslag i P3 Nyheter.

Forskning och publicering
Visa/dölj innehåll

Forskningsinriktning och projekt

CARER:s forskning är inriktad mot tre huvudområden: Nya aktörer inom respons och räddning; Systemsamband: Händelse, respons och konsekvens samt Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats. Inom dessa områden pågår en rad olika forskningsprojekt.

Fokusområden

Forskningsprojekt och program

Resultat av vår forskning

En viktig del av forskningen inom CARER presenteras i serien CARER rapporter. Här hittar du korta sammanfattningar av de senaste rapporterna, kontaktuppgifter och länkar till de fullständiga publikationerna. Här finns också nyhetsartiklar om forskningsresultat som presenterats på andra sätt, till exempel doktorsavhandlingar och vetenskapliga tidskrifter. Samtliga publikationer listas också längre ned.

Om CARER
Visa/dölj innehåll

Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER) är ett tvärvetenskapligt centrum som samlar forskare inom teknik, medicin och samhällsvetenskap vid Linköpings universitet i nära samarbete med Centrum för Katastrofmedicin, (KMC). 

CARER har bred och mångfaldig kompetens som kombineras i olika projekt. Vi arbetar med olika typer av forskning men ofta empirinära med inriktning både på ny kunskap och nytta för dem vi samarbetar med inom myndigheter, organisationer och företag.

CARER är ett avtalscentrum mellan Linköpings universitet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vår forskning är inriktad mot räddning och respons både vid vardagens olyckor och större krishändelser. Centret startades formellt 2011.

CARER:s styrelse består av representanter för MSB, forskare och praktiker inom blåljusområdet. Centret har sin administrativa anknytning till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI,via föreståndare Sofie Pilemalm och sju fasta forskare samt doktorander spridda över teknisk, medicinsk och samhällsvetenskaplig fakultet. I samarbete med Brandforsk har CARER även en industridoktorand antagen.

Knutet till CARER finns en expertgrupp med representanter för både forskning och praktikerorganisationer som ses en gång per år och diskuterar inriktning och strategi.

Centrets finansiering kommer till en del från både LiU och MSB men mycket extern forskningsfinansiering kommer från både internationella och nationella forskningsfinansiärer samt från verksamheter vi forskar om. Omsättningen 2011-2019 har varit ca 100 miljoner totalt. Inom ramen för CARER bedrivs både forskning, forskningskommunikation och information och utbildning och sakkunniguppdrag.

Forskning

CARER:s forskning publiceras dels som artiklar på engelska i internationella forskningsjournaler och avhandlingar, dels i rapportserier på svenska. Redaktör är Rebecca Stenberg. 

  • CARER:s rapportserie, seminariegranskade/reviewade rapporter på svenska
  • Rapportserien Framtidens skadeplats, seminariegranskade/reviewade rapporter på svenska
  • Övriga rapporter, arbetsrapporter som underlag för senare publicering som inte granskats
  • Uppsatser som färdigställs inom ramen för CARER

 

Nätverk

CARER driver flera nätverk för forskning, forskningsinformation och samverkan:

  • CIP-nätverket – kunskapsnätverk för forskningsinformation och kunskapsspridning till och mellan räddningstjänster, Polisen, Brandforsk och frivilliga
  • NEFP – Nationellt nätverk för samverkan om forskning, utveckling och utbildning inom efterforskning av försvunna personer.

CARER medverkar också i:

  • Nordiska Polisforskningsnätverket
  • International Consortium of Dementia and Wayfinding (ICDW) som samlar forskare, NGO:s, Polisorganisationer och SAR-organisationer i hela världen kring frågor om att hindra personer med demens för att försvinna och att snabbt återfinna försvunna personer med demens.

Partner

Våra samarbetspartners finns både inom nationella och internationella forskningsinstitutioner och institut, myndigheter, företag, responsorganisationer som kommunal räddningstjänst, Sjöräddning, Polisen och hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer och civilsamhälle.

 

Adress

Postadress

CARER, Linköpings universitet, 58183 Linköping

Besöksadress

Infart 1, Hans Meijers väg, A-huset, ingång 17, plan 2, korridor A, Campus Valla