Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem - CARER

Bild från övning med räddningstjänsten.

CARER är ett centrum för forskning, utbildning och uppdragsverksamhet inom risk-, respons- och räddningsområdet vid Linköpings universitet. CARER är ett avtalscentrum i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och har sin administrativa anknytning till Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN).

Grafik IVA topp 100.

Centret bedriver forskning och utbildning om samhällets responsförmåga vid olyckor. Detta inkluderar allt från vardagsolyckor till extraordinära händelser på såväl lokal som nationell nivå och global nivå. Det innebär också att möjligheterna att kombinera och komplettera traditionella responsresurser, som till exempel räddningstjänst och ambulanssjukvård, med övriga samhällsresurser inklusive den enskilde individen, undersöks.

CARER:s verksamhet är mång- och tvärvetenskaplig och samlar många olika kompetenser och intressen. Samverkansmöjligheter och -svårigheter mellan dessa olika typer av resurser blir då ett viktigt inslag. Området är av naturen tvärvetenskapligt, vilket speglas av CARER:s sammansättning som i dagsläget spänner över tre fakulteter (filosofisk, medicinsk och teknisk) och sju institutioner.

Läs mer om CARER

Aktuellt

Forskning

Forskningsinriktning och projekt

CARER bedriver tvärvetenskaplig forskning om räddning och respons med inriktning mot tre huvudområden:

  • Nya aktörer inom respons och räddning
  • Systemsamband: Händelse, respons och konsekvens
  • Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats

Inom dessa områden pågår en rad olika forskningsprojekt. Mer information om projekten finns under respektive forskningsområde.

.

Publikationer och nyheter 

Nyheter och reportage

Nätverk

NEFP

Nationellt nätverk för samverkan om forskning, utveckling och utbildning inom efterforskning av försvunna personer. Läs mer om nätverket.

 

CIP kunskapsnätverk

Ett begränsat antal räddningstjänster som har påbörjat eller ska påbörja utvecklingsverksamheter får inom nätverket möjlighet till erfarenhetsutbyte och gemensamma lösningar. Läs mer om kunskapsnätverket.

Medarbetare

Kontakt

Föreståndare för CARER

Sofie Pilemalm, professor, Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) 

Postadress

CARER, Linköpings universitet, 581 83 Linköping

Besöksadress

Campus Norrköping, Bredgatan 33, hus Spetsen, plan 4

Foto Magnus Johansson

 

Följ oss

Twitter

En grafik med twitter symbol

Youtube

Abstrakt bild med Youtube symbol

LinkedIn

Abstrakt bild med Linkedin symbol

CARER:s nyhetsbrev

För regelbunden uppdatering om CARER:s verksamhet - prenumerera på vårt nyhetsbrev som skickas ut några gånger om året. 

Läs det senaste nyhetsbrevet här: CARER nyhetsbrev 1/2023. 

 

* obligatoriska fält

CARER på Research Gate

Följ vårt projekt på Research Gate:

Räddning på skadeplats Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats