21 mars 2018

Kan antibiotika lindra symtomen för patienter med halsfluss även när provsvaren är negativa för streptokock A? Den frågan ska Katarina Hedin försöka få svar på i en studie som har utsetts till årets FORSS-projekt.

Årets FORSS-projekt är en randomiserad studie i primärvården bland patienter som söker vård för halsfluss. Studien ska göras med halsflusspatienter vid vårdcentraler i Region Katarina Hedin driver √•rets FORSS-projekt 2018. En studie kring halsfluss och antibiotika.Katarina Hedin. Foto: PrivatJönköpings län, Region Östergötland, Region Kronoberg och troligtvis även Landstinget i Kalmar län. I dag säger riktlinjerna att en patient ska ges penicillin om snabbtestet visar grupp A-streptokocker och patienten uppfyller minst tre av fyra Centor-kriterier.

– Tidigare forskning visar att antibiotika förkortar tiden med symptom med 1-2 dagar vid halsfluss som orsakas av grupp A-streptokocker, säger Katarina Hedin, docent och specialist i allmänmedicin vid primärvårdens FoU-enhet i Region Jönköpings län.

– Men många patienter uppfyller tre-fyra Centorkriterier samtidigt som snabbtestet inte visar på grupp A-streptokocker.

Hur stor symtomlindring?

Dessa patienter har också halsfluss och kan vara lika sjuka, men deras sjukdom orsakas av andra bakterier eller virus än grupp A-streptokocker. Katarina Hedin vill undersöka om några av de patienterna kan få symtomlindring med antibiotika och hur mycket i så fall.

– Ett problem med den gruppen patienter är att läkarna inte alltid följer riktlinjerna utan skriver ut antibiotika trots att snabbtestet är negativt. Det ökar risken för resistens och därför vill vi undersöka om sådan förskrivning har någon effekt.

– Ska det vara värdefullt att ge antibiotika måste skillnaden i symtombild vara ungefär lika stor som om det finns streptokocker grupp A, säger hon.

Omfattar 300 patienter

Totalt ska studien omfatta 300 patienter med halsfluss, där snabbtestet inte visar på grupp A-streptokocker. Hälften av patienterna lottas till placebo och hälften till antibiotikabehandling.

– Att mitt projekt blev årets FORSS-projekt betyder oerhört mycket, säger en glad Katarina Hedin. Kostnaderna är stora att bara starta en sådan här studie och pengarna från FORSS har varit jätteviktiga för att komma igång med arbetet.

 

Fakta FORSS

Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS) har funnits sedan 1995 och är ett samarbete mellan Region Jönköping län, Landstinget i Kalmar län, Region Kronoberg och Region Östergötland samt Medicinska fakulteten Linköpings universitet, Linnéuniversitetet och Hälsohögskolan Jönköping University.

FORSS övergripande syfte är att stärka den regionala samverkan inom forskning och utveckling – särskilt inom kliniska, patientnära problemområden.