18 december 2020

Mistra ger ytterligare 66 miljoner kronor till det stora forskningsprogram som arbetar för att sänka svenska koldioxidutsläpp. I satsningen ingår två LiU-projekt som tilldelas sammanlagt tre miljoner.

stad i avgaser
stad
Forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit har sedan 2017 arbetat med de tekniska, politiska, ekonomiska och sociala utmaningarna och möjligheterna för att uppnå Sveriges klimatmål. Programmet fokuserar särskilt på hur Sverige och svenska företag ska kunna erbjuda produkter och tjänster med låga eller inga koldioxidutsläpp.  
Linköpings universitet är del av konsortiet och leder även två forskningsprojekt. 

Det känns spännande att få fortsätta att fördjupa analyserna kring hur Sverige ska kunna nå klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045. Under programmets första fas har vi analyserat förutsättningar för klimatledarskap, nu får vi möjlighet att närmare studera genomförandet av klimatplaner och vilka utmaningar detta medför. Vi ser också fram mot att djupdyka i frågor som rör förutsättningar för en hållbar återhämtning efter Covid19-pandemin, säger Victoria Wibeck, professor vid Linköpings universitet, som tillsammans med bland annat Kajsa-Stina Benulic och Björn-Ola Linnér driver de LiU-ledda projekten.

Det ena projektet, ”Post COVID-19 – design for Green recovery”, kommer att analysera förutsättningar för en grön och hållbar återhämtning i spåren av Covid19-pandemin. Projektet utforskar företags och beslutsfattares perspektiv på hur återhämtningen kan bidra till samhällsomställning mot klimat- och hållbarhetsmål.

Det andra projektet ”Determinants of climate leadership”utforskar ledarskapsroller, ansvarsfördelning och förutsättningar för sektorsövergripande samarbeten som kan bidra till en genomgripande klimatomställning. Projektet kommer också att studera klimatledarskap i relation till Sveriges klimatpolitiska handlingsplan och EU:s gröna giv. 

Den nya satsningen sträcker sig över fyra år.