Så blir LiU ett universitet med internationell lyskraft

LiU är ett universitet med internationell lyskraft - där människor och idéer möts och utvecklas. Genom hög kvalitet och relevans i utbildningen och forskningen, bidrar LiU till att göra Sverige till en av de mest attraktiva, internationella kunskapsnationerna. Internationell förståelse och interkulturell kompetens utgör en självklar och integrerad del inom LiU:s samlade verksamhet. LiU samverkar i sitt internationaliseringsarbete med det omgivande samhället i syfte att lösa samtidens utmaningar som är såväl regionala, nationella som globala.

LiU:s internationaliseringsstrategi