Här är studie- och examinationsperioderna för Tekniska högskolans utbildningar för innevarande och kommande terminer.

Vårterminen 2024

15/1 - 8/3: Läsperiod 1
11/3 - 11/3: Självstudier
12/3 - 15/3: Omtentaperiod för ht2
18/3 - 23/3: Tentamensperiod för vt1
25/3 - 22/5: Läsperiod 2
23/5 - 24/5: Självstudier
27/5 - 1/6: Tentamensperiod vt2
3/6 - 5/6: Omtentamensperiod för vt1
7/6 - 7/6: Omtentamensperiod för vt1

Höstterminen 2024

19/8 - 31/8: Omtentaperiod (samtliga läsperioder)
2/9 - 3/11: Läsperiod 1
2/9 - 22/10: Schemalagd tid
23/10 - 24/10: Självstudier
25/10 - 25/10: Tentamensperiod ht1
28/10 - 1/11: Tentamensperiod ht1
4/11 - 19/1: Läsperiod 2
4/11 - 20/12: Schemalagd tid
23/12 -23/12: Självstudier
27/12 - 27/12: Självstudier
30/12 - 31/12: Självstudier
2/1 - 3/1 2025: Självstudier
7/1 - 10/1 2025: Omtentamensperiod ht1 + vt2
13/1 - 18/1 2025: Tentamensperiod ht2

Undantag för åk 1

Civilingenjörs-, ingenjörs- och kandidatprogram (gäller även Malmstens): Upprop 20/8

Inledande veckor: 20/8 - 30/8

Masterprogram på engelska: Upprop och terminsstart 28/8

Tekniskt/naturvetenskapligt basår: Upprop 30/8

 

Vårterminen 2025

20/1 - 30/3: Läsperiod 1
20/1 - 12/3: Schemalagd tid
13/3 - 14/3: Självstudier
17/3 - 20/3: Omtentaperiod ht2
21/3 - 21/3: Tentamensperiod vt1
24/3 - 28/3: Tentamensperiod vt1
31/3 - 8/6: Läsperiod 2
31/3 - 23/5: Schemalagd tid
26/5 - 27/5: Självstudier
28/5 - 28/5: Tentamensperiod vt2
30/5 -30/5: Självstudier
2/6 - 5/6: Tentamensperiod vt2
9/6 - 12/6: Omtentamensperiod ht2 + vt1