Tekniska fakulteten (Tekniska högskolan) (LITH)

Vi utbildar ingenjörer, fysiker, kemister, biologer, matematiker, datavetare, logistiker och möbeldesigners.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet är en av Sveriges stora tekniska högskolor. Vi kan glädja oss åt toppbetyg i nationella undersökningar och vet att våra studenter trivs bäst, bor bäst och rankar utbildningarnas kvalitet högst. Det finns många förklaringar, men engagerade och kompetenta lärare som själva är forskare är naturligtvis viktigt. Hos oss är utbildningarna utvecklade i nära samverkan med starka forskningsmiljöer och kvalificerade forskarskolor. Detta i kombination med ett näringslivsperspektiv gör att våra studenter investerar i kvalitetsutbildningar som håller för framtiden.

Fakultetsledning

Nyheter

Forskning

Vår forskning har tyngdpunkten på traditionella tillämpade tekniska ämnen, men spänner från ren grundforskning till uppdragsforskning. Därutöver bedriver vi även framstående forskning inom matematik, naturvetenskap och datavetenskap.

I skärningspunkten mellan discipliner uppstår ny kunskap i det omfattande tvärvetenskapliga samarbetet mellan fysiker, biologer, kemister, tekniker och medicinare vid Linköpings universitet. Den elektroniska näsan, den elektroniska tungan och mikrorobotar är exempel på de många tillämpningar som kan få stor användning inom så vitt skilda områden som industriproduktion, diagnostik i sjukvården och mikrokirurgi.

Mera om forskningen vid LiU

Utbildning

Kansli och institutioner

Kalendarium

Adresser

Besöks- och postadress

Campus Valla, Linköping

D-huset

Ingång 31 (från Corson)

Tekniska högskolan

Linköpings universitet

581 83 LINKÖPING