Tekniska fakulteten (Tekniska högskolan) (LITH)

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet är en av Sveriges stora tekniska högskolor, med ca 14 800 studenter och mer än 1 000 anställda. Vi utbildar ingenjörer, fysiker, kemister, biologer, matematiker, datavetare, logistiker och möbeldesigners.

Vi kan glädja oss åt toppbetyg i nationella undersökningar och vet att våra studenter trivs bäst, bor bäst och rankar utbildningarnas kvalitet högst. Det finns många förklaringar, men engagerade och kompetenta lärare som själva är forskare är naturligtvis viktigt. Hos oss är utbildningarna utvecklade i nära samverkan med starka forskningsmiljöer och kvalificerade forskarskolor. Detta i kombination med ett näringslivsperspektiv gör att våra studenter investerar i kvalitetsutbildningar som håller för framtiden.

Fakultetsledning

Kontaktpersoner vid frågor

Organisation

Ledning och verksamhetsstöd

Nämnder

Anställningsnämnden vid Tekniska högskolan

Anställningsnämnden bereder och lämnar förslag på beslut om anställningar som bland annat professor, universitetslektor och lärare inom Tekniska högskolans verksamhetsområde.

Forskarutbildningsnämnden vid Tekniska högskolan

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid Tekniska högskolan har i uppdrag att följa upp och utvärdera forskarutbildningen samt verka för ständig kvalitetsförbättring inom sitt ansvarsområde.

Nämnden för skolsamverkan

Nämnden för skolsamverkan (NSS) har som huvuduppdrag att, i samverkan med skolan, stimulera intresse i samhället för naturvetenskap, teknik, matematik och datavetenskap.

Programnämnden för data- och medieteknik

Programnämnden för data- och medieteknik vid Tekniska högskolan (DM-nämnden) ansvarar för utbildningar i datavetenskap, datateknik, medieteknik, innovativ programmering samt grafisk design och kommunikation.

Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik

Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik vid Tekniska högskolan (EF-nämnden) ansvarar för utbildningar i elektronik, elektroteknik, teknisk fysik, medicinsk teknik, fysik och matematik.

Programnämnden för industriell ekonomi och logistik

Programnämnden för industriell ekonomi och logistik vid Tekniska högskolan (IL-nämnden) ansvarar för grund- och masterutbildningarna i industriell ekonomi samt logistik. Nämnden ansvarar även för förutbildningen i Asienkunskap.

Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik

Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik vid Tekniska högskolan (KB-nämnden) ansvarar för grundutbildningarna i biologi och kemi. Nämnden ansvarar även för masterutbildningarna i etologi, ekologi, kemi samt Protein Science.

Programnämnden för maskinteknik och design

Programnämnden för maskinteknik och design vid Tekniska högskolan (MD-nämnden) ansvarar för utbildningar inom maskinteknik, energi/miljö, produktutveckling, byggteknik, träteknik och möbeldesign.

Institutioner

Föreställer E-huset på Campus Valla.

Institutionen för datavetenskap (IDA)

En av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa med forskning och utbildning inom AI, människa-datorinteraktion, programvaruteknik och datorsystem, och data science. Verksamheten är inriktad mot både teknisk och filosofisk fakultet.

A-building in autumn

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

IEI stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv, och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer.

Bild på en vaccumsputter

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedrivs forskning och utbildning inom biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik och teori och modellering.

Utbildningar

Pedagogisk utveckling och kvalitetsarbete

Forskning

Vår forskning har tyngdpunkten på traditionella tillämpade tekniska ämnen, men spänner från ren grundforskning till uppdragsforskning. Därutöver bedriver vi även framstående forskning inom matematik, naturvetenskap och datavetenskap.

I skärningspunkten mellan discipliner uppstår ny kunskap i det omfattande tvärvetenskapliga samarbetet mellan fysiker, biologer, kemister, tekniker och medicinare vid Linköpings universitet. Den elektroniska näsan, den elektroniska tungan och mikrorobotar är exempel på de många tillämpningar som kan få stor användning inom så vitt skilda områden som industriproduktion, diagnostik i sjukvården och mikrokirurgi.

Mera om forskningen vid LiU

Hedersdoktorer

Nyheter

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Adresser

Campus Valla, Linköping

D-huset
Ingång 31

Tekniska högskolan

Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING

Allmän e-postadress

post.tfk@liu.se