Tekniska fakulteten (Tekniska högskolan) (LITH)

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet är en av Sveriges stora tekniska högskolor, med ca 14 800 studenter och mer än 1 000 anställda. Vi utbildar ingenjörer, fysiker, kemister, biologer, matematiker, datavetare, logistiker och möbeldesigners.

Vi kan glädja oss åt toppbetyg i nationella undersökningar och vet att våra studenter trivs bäst, bor bäst och rankar utbildningarnas kvalitet högst. Det finns många förklaringar, men engagerade och kompetenta lärare som själva är forskare är naturligtvis viktigt. Hos oss är utbildningarna utvecklade i nära samverkan med starka forskningsmiljöer och kvalificerade forskarskolor. Detta i kombination med ett näringslivsperspektiv gör att våra studenter investerar i kvalitetsutbildningar som håller för framtiden.

Fakultetsledning

Kontaktpersoner vid frågor

Organisation

Nämnder

Institutioner

Utbildningar

Pedagogisk utveckling och kvalitetsarbete

Forskning

Vår forskning har tyngdpunkten på traditionella tillämpade tekniska ämnen, men spänner från ren grundforskning till uppdragsforskning. Därutöver bedriver vi även framstående forskning inom matematik, naturvetenskap och datavetenskap.

I skärningspunkten mellan discipliner uppstår ny kunskap i det omfattande tvärvetenskapliga samarbetet mellan fysiker, biologer, kemister, tekniker och medicinare vid Linköpings universitet. Den elektroniska näsan, den elektroniska tungan och mikrorobotar är exempel på de många tillämpningar som kan få stor användning inom så vitt skilda områden som industriproduktion, diagnostik i sjukvården och mikrokirurgi.

Mera om forskningen vid LiU

Hedersdoktorer

Nyheter

Adresser

Campus Valla, Linköping

D-huset
Ingång 31

Tekniska högskolan

Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING

Allmän e-postadress

post.tfk@liu.se