28 november 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Kerstin Arbring

kl. 09.00 – 12.00 Hugo Theorell, Hus 440, Campus US, Linköping

Kerstin Arbring, institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling ”Two worlds, one goal: A Clinician’s Perspective on Laboratory Analyses in Anticoagulant Treatment”. Opponent är Gerd Lärfars, docent, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, Stockholm. Disputationen äger rum i Hugo Theorell, Hus 440, Campus US, Linköping.

Kontakt

30 november 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Lovisa Örkenby

kl. 09.00 – 12.00 Berzeliussalen, Campus US, Linköping

Lovisa Örkenby, vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling ”Small non-coding RNA in early fly development: plasticity, interactions and improved bioinformatic tools”. Opponent är Nicola Iovino från Max Planck Institute for Immunobiology and Epigenetics, Freiburg im Breisgau, Tyskland. Vid frågar ta kontakt med handledare Anita Öst, LiU.

Kontakt

1 december 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Rebecca Paul

kl. 13.00 – 16.00 Anslut till Zoom

Rebecca Paul, vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling ”Obesity and Effects of Bariatric Surgery -with a Certain Focus on Women’s Health”. Opponent är Docent Mikaela Wilmer, Högskolan i Gävle. Disputationen kommer ges i hybridlösning på plats i Fornborgen i ViNgården, Vrinnevisjukhuset, Norrköping samt via Zoom. 

Kontakt

Torsten Olbers

7 december 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Hady Shahin

kl. 09.00 – 12.00 Berzeliussalen, Hus 463, Campus US, Linköping

Hady Shahin, institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling “Keratinocytes and Adipose-derived mesenchymal stem cells: The heir and the spare to regenerative cellular therapies for difficult-to-heal skin wounds”. Opponent är Daniel Nowinski, universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet. Disputationen äger rum i Berzeliussalen, Hus 463, Campus US, Linköping.

Kontakt

Ahmed Elserafy

8 december 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Sofia Nevander

kl. 09.00 – 12.00 Belladonna, Hus 511, Campus US, Linköping

Sofia Nevander, institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling “Hyperglycemia in pregnancy: diagnostics and duration of labor”. Opponent är Susanne Hesselman, universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Klinisk obstetrik, Uppsala universitet. Disputationen äger rum i Belladonna, Hus 511, Campus US, Linköping.

Kontakt

15 december 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Sigrid Nilsson

kl. 13.00 – 16.00 Berzeliussalen, hus 463, Campus US, Linköping

Sigrid Nilsson, institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling “Vasomotor Symptoms, Cardiovascular Risk and the Role of Physical Activity in Midlife Women”. Opponent är Peter Nilsson, professor, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet. Disputationen äger rum i Berzeliussalen, hus 463, Campus US, Linköping.

Kontakt

Anna-Clara Spetz Holm

19 december 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Giulia Pizzolato

kl. 09.00 – 12.00 Berzeliussalen, Hus 463, Campus US, Linköping

Giulia Pizzolato, vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling ”Molecular characterization of FOX factors and Wnt signalling interplay in human cancers”. Opponent är professor Boudewijn Burgering, University Medical Center Utrecht, Nederländerna. Disputationen äger rum i Berzeliussalen, Campus US, Linköping.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: Abbas Al-Hawasi

kl. 13.00 – 16.00 Hugo Theorell, Hus 440, Plan 9, Norra entrén

Abbas Al-Hawasi, institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling “Retinal ganglion cell examination with Optical Coherence Tomography reflects physiological and pathological changes in the eye and the brain”. Opponent är professor Per Söderberg, Uppsala universitet. Disputationen äger rum i salen Hugo Theorell, Campus US, Linköping. Handledare Neil Lagali är kontaktperson för disputationen.

Kontakt

16 januari 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Elena Faustini

kl. 09.00 – 12.00 Belladonna, Hus 511/001, Campus US, Linköping

Elena Faustini, vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling "Nuclear architecture, chromatin dynamics and DSBs repair: characterization of new factors that regulate genome integrity". Opponent är huvudutredare Karine Dubrana, Université Paris Cité, Frankrike. Disputationen äger rum i Belladonna, Campus US, Linköping.

Kontakt