Ledningskansliet (LK)

Ledningskansliet är en ledningsstödfunktion vid universitetsförvaltningen med övergripande uppdrag att säkerställa och tillhandahålla ett kvalificerat stöd till universitetsstyrelse, rektor och övriga delar i universitetsledningen.

Uppdraget innebär huvudsakligen att förbereda, samordna, underlätta och följa upp universitetsledningens arbete inom ramen för ledningens styr- och ledningsprocesser. Ledningskansliet initierar, leder, utvecklar och samordnar effektiva och kvalitetssäkrade administrativa processer vid LiU.

Kontakta oss

Post- och besöksadress

Postadress

Linköpings universitet
Ledningskansliet
581 83 Linköping

Besöksadress

Ledningskansliet
D-huset, plan 4
Campus Valla

Mer om LiU