...

...

Vi kommer att ringa upp dig för en telefonintervju där vi vill få mer information om det du söker för och efter det kunna avgöra om vi tror vi kan hjälpa dig eller om vi ska hänvisa dig vidare. Vi ringer från nummer 013-28 15 99. Vi tar emot för behandling i mån av möjlighet och de flesta behandlingar startar upp i början av terminer (februari respektive september). Var vänlig läs om Psykologmottagningen på Linköpings universitets hemsida.