Professionsspråk: Ett föränderligt Latinamerika - Att förstå dagens Latinamerika, 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Är du intresserad av att se vilka förändringar som har skett i Latinamerika under de senaste decennierna i förhållande till omvärlden och samtidigt förbättra dina färdigheter inom spanska språket? I kursen Ett föränderligt Latinamerika: Att förstå dagens Latinamerika har du chansen att lära känna Latinamerikas kultur och samhälle utifrån aktuell kontext medan du parallellt förbättrar dina muntliga och skriftliga färdigheter i spanska. Du kommer bland annat att få göra muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter vilka du även kommer att få kontinuerlig feedback på. Den här kursen vänder sig till dig som redan besitter baskunskaper i spanska och vill förbättra dessa i samband med ett intresse för samtida Spanien. Denna kurs kommer helt och hållet att genomföras på distans.

En unik examen