Globala och lokala ekonomier: Kulturella perspektiv på pengar, rationalitet och status, 7.5 hp

HT 2023, Halvfart, Norrköping

Globala och lokala ekonomier: Kulturella perspektiv på pengar, rationalitet och status, 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Norrköping

Kursen behandlar globala kulturella perspektiv på människan som ekonomisk aktör, och hur ekonomiska system är kulturellt och socialt inbäddade. Kursen diskuterar kritiskt tankefiguren ”homo oeconomicus” och rationalitet. Studenterna läser både samtida och klassisk litteratur på området, och studerar samtida global finansmarknad såväl som lokala icke-monetära ekonomier. Stor vikt läggs vid att lära sig använda ett kritiskt kulturanalytiskt perspektiv vid studier av det egna och andras samhällen.

En unik examen